Home

Latest news

Kommunikasjonsboksen til AKVA Safe Guard festes på kanten av merden. Foto: Andreas Tøllefsen, Norut.
Ocean

This small yellow suitcase on the edge of the cage can increase safety in the aquaculture industry.