Toril Ringholm

Research theme: 

  • Samfunnsplanlegging
  • Lokaldemokrati
  • Nærdemokrati
  • Lokalsamfunnsforskning
CV: 

1987 Cand. Polit. i planlegging og lokalsamfunnsforskning, UiT

1987-1991 Prosjektleder for Senter for kommunalforskning

1991-1997 Forsker ved Norut Samfunnsforskning

1997 Seniorforsker ved Norut Samfunnsforskning

1997-2002 Stipendiat Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning

2004 Dr. Polit. ved UiT