Publications

Publications

Showing 1515 publications
Page 1 of 38
Social and Economic Assessment of Ocean Acidification- the case of cold water coral. (2/2017)
Armstrong, Claire W.

Foley, Naomi


Seiferf-Dähnn, Isabel

Holen, Silje

Chen, Wenting
2017
Innovasjon og politikk for et globalisert næringsliv
2017
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016) 2016
Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
Stendardi, Laura

2016
Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)

Sund, Monica
2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. (11/2016)
Nyseth, Torill

2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.
2016
Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture across Norway. (16/2016)
Forbord, Magnar

Vennesland, Birger
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)


2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016) 2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse (2016)
Fløysand, Arnt

Njøs, Rune


2016
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia (2016:47)
Suopajärvi, Leena

Poelzer, Gregory A.;

Ejdemo, Thomas

Klyuchnikova, Elena M

Korchak, Elena

2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016) 2016
Data-independent sequencing with the Timing Object. A JavaScript Sequencer for single-device and multi-device Web media.
2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv. (9/2016)

2016
Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)
2016
Tropical forest remote sensing services for the Democratic Republic of Congo inside the EU FP7 'recover' project (final results 2000-2012)
Blanco, David de la Fuente

Enßle, Fabian

Datta, Pawanjeet Singh

Mazinga, André

Singa, Cédric

Mane, Landing
2015
Time-dependent spatial distribution of thermal stresses in the ice cover of a small reservoir

Lennart, Fransson


2015
Imaging Sea Ice Structure by Remote Sensing Sensors
Doulgeris, Anthony Paul

Brekke, Camilla


Gerland, Sebastian

Hanssen, Alfred
2015
Auroral ion acoustic wave enhancement observed with a radar interferometer system
Schlatter, Nicola M.

Belyey, Vasyl

Gustavsson, Björn Johan

Ivchenko, Nickolay

Whiter, Daniel

Dahlgren, Hanna

Tuttle, Sam

2015
Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør.
Broderstad, Else Grete


2015
Earthquake monitoring gets boost from a new satellite
Elliott, John R.

Elliott, Austin J.

Hooper, Andrew


Marinkovic, P.

Wright, Tim J.
2015
Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the Adverse Impacts of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed by Sami in Their Four Home States.
Koivurova, Timo

Masloboev, Vladimir

Hossain, Kamrul

Petretei, Anna

Vinogradova, Svetlana
2015
Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015) 2015
Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008
Aarsæther, Nils

2015
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse (2015:4)

2015
Randomized trial of a novel game-based appointment system for a university hospital venereology unit: Study protocol
Gabarron, Elia

Serrano, Artur


Wynn, Rolf

Schopf, Thomas Roger Griesbeck
2015
The use of quantitative models to assess long-term climate–vegetation dynamics – A case study from the northern Scandinavian Mountains
Sjøgren, Per Johan E


Jensen, Christin E
2015
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
Zorrilla, Mikel


Daoust, Francois

Erk, Alexander

Florez, Julian

Lafuente, Alberto
2015
Spaceborne radar interferometry (InSAR) for natural hazards, landslides and infrastructure: limitations and potential / Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur: begrensninger og muligheter (5/2015)

2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
Thuestad, Alma

Tømmervik, Hans

2015
SARINOR WP 3 "SØK". (15/2015)
Rognmo-Hodge, Andrew

Hagen, Snorre

Sørensen, Geir-Arne

Sydnes, Maria

Sydnes, Are K.

Hansen, Bernt Inge
2015
Concrete walls weakened by openings as compression members: A review

Blanksvärd, Thomas

Täljsten, Björn
2015
Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager (2:2015)
Solstad, Marit

2015
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste 2015

Pages