Publications

Publications

Showing 1512 publications
Page 1 of 38
Social and Economic Assessment of Ocean Acidification- the case of cold water coral. (2/2017)
Armstrong, Claire W.

Foley, Naomi


Seiferf-Dähnn, Isabel

Holen, Silje

Chen, Wenting
2017
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016) 2016
Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)
2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
2016
Data-independent sequencing with the Timing Object. A JavaScript Sequencer for single-device and multi-device Web media.
2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv. (9/2016)

2016
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016) 2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
Stendardi, Laura

2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. (11/2016)
Nyseth, Torill

2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.
2016
Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture across Norway. (16/2016)
Forbord, Magnar

Vennesland, Birger
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)


2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016) 2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse (2016)
Fløysand, Arnt

Njøs, Rune


2016
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia (2016:47)
Suopajärvi, Leena

Poelzer, Gregory A.;

Ejdemo, Thomas

Klyuchnikova, Elena M

Korchak, Elena

2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
2016
UiT frokost om Finnmarkseiendommen: "Herre i eget hus"?
Broderstad, Else Grete

2015
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste 2015
Sámi sisdoallu mánáidgárddis? Sámedikki doarjjaortnegiid (2:2015)
Solstad, Marit

2015
Earthquake monitoring gets boost from a new satellite
Elliott, John R.

Elliott, Austin J.

Hooper, Andrew


Marinkovic, P.

Wright, Tim J.
2015
Online case based learning in higher education: The case of early childhood education student teachers at the Arctic University of Norway
Dardanou, Maria

2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
2015
Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008
Aarsæther, Nils

2015
Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)
2015
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
Alnes, Per Kristian

Hauge, AtleGløtvold-Solbu, Katrine
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)


Kirkhaug, Rudi

Tønnessen, Siri
2015
Randomized trial of a novel game-based appointment system for a university hospital venereology unit: Study protocol
Gabarron, Elia

Serrano, Artur


Wynn, Rolf

Schopf, Thomas Roger Griesbeck
2015
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
Zorrilla, Mikel


Daoust, Francois

Erk, Alexander

Florez, Julian

Lafuente, Alberto
2015
Vekst i Sør-Troms?

2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27) 2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
Thuestad, Alma

Tømmervik, Hans

2015
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms
2015
Mediasync Report 2015: Evaluating timed playback of HTML5 Media. (28/2015)
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten (31/2015)
2015
Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data
Kræmer, Thomas


Brekke, Camilla
2015
Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015) 2015
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou
Tømmervik, Hans


Strand, Olav

Park, Taejin

Fauchald, Per

Myneni, Ranga B.

Bjerke, Jarle W.
2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)

2015

Pages