Publications

Publications

Showing 2104 publications
Page 1 of 53
Et himmelsk perspektiv på kulturminneovervåking
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Stian Solbø
 • Dag-Øyvind Engtrø Solem
2018
Small-scale coastal fisheries in European Seas are not what they were: Ecological, social and economic changes.
 • Josep Lloret
 • Ian G. Cowx
 • Henrique Cabral
 • Margarida Castro
 • Toni Font
 • Jorge M.S. Goncalves
 • Ana Gordoa
 • Ellen Hoefnagel
 • Sanja Matic-Skoko
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Beatriz Morales-Nin
 • DK Moutopoulos
 • Marta Gomez Munoz
 • Miguel Neves Dos Santos
 • Pedro Pintassilgo
 • Cristina Pita
 • Konstantinos I Stergiou
 • Vahdet Ünal
 • Pedro Veiga
 • Karim Erzini
2018
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Martin Sollund Krane
2018
ESA DUE Innovator III SAR for REDD – D2.3 Final Report. (5/2018)
 • Jörg Haarpaintner
2018
Scientific Assessment of TSCV Retrievals from Stereo-SAR – A critical Review. (4/2018)
 • Harald Johnsen
2018
Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst
 • Rita Sørly
2018
Samfunnsaksept og interessekonflikter knyttet til mineralnæringen. (N1/2018)
 • Vigdis Nygaard
2018
Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2018
Multi-sensor forest vegetation height mapping methods for Tanzania
 • Øivind Due Trier
 • Arnt Børre Salberg
 • Jörg Haarpaintner
 • Dagrun Aarsten
 • Terje Gobakken
 • Erik Næsset
2018
Pårørendearbeid og systemisk praksis
 • Rita Sørly
2018
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap (1/2018)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2018
UAV-BORNE UWB RADAR FOR SNOWPACK SURVEYS. (8/2018)
 • Markus Eckerstorfer
 • Rolf Ole Rydeng Jenssen
 • Andre Kjellstrup
 • Rune Storvold
 • Eirik Malnes
 • Svein Ketil Jacobsen
2018
Instrumentation and temperature data (2014–2017) for the Ádjet mountain in Skibotn, Troms. (10/2018)
 • Harald Øverli Eriksen
2018
Instrumentation and temperature data (2013–2017), Gámanjunni 3 rockslide and rock glacier, Manndalen, Troms. (9/2018)
 • Harald Øverli Eriksen
2018
Can we use UAVs and satellites to improve efficiency in forage production in northern Norway?
 • Corine Davids
 • Stein Rune Karlsen
 • Francisco Javier Ancin Murguzur
 • Marit Jørgensen
2018
Presentasjon av prosjektet: Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst
 • Rita Sørly
2018
Value added in the Norwegian Bioeconomy (8/2017)
 • Eirik Mikkelsen
2017
Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
 • Hans Tømmervik
 • Inge Even Danielsen
2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Comparing SAR based short time-lag cross-correlation and Doppler derived sea ice drift velocities
 • Thomas Kræmer
 • Harald Johnsen
 • Camilla Brekke
 • Geir Engen
2017
A complete snow avalanche activity record from a Norwegian forecasting region using Sentinel-1 satellite-radar data
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Karsten Müller
2017
Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku
 • Vigdis Nygaard
 • Line Mathisen
 • Sindre Myhr
2017
Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?
 • Jan Åge Riseth
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Understanding the drivers of extensive plant damage in boreal and Arctic ecosystems: Insights from field surveys in the aftermath of damage
 • Jarle W. Bjerke
 • Rachael Treharne
 • Dagrun Vikhamar Schuler
 • Stein Rune Karlsen
 • Virve Ravolainen
 • Stef Bokhorst
 • Gareth K. Phoenix
 • Zbigniew Bochenek
 • Hans Tømmervik
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser
 • Vigdis Nygaard
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Freeze/thaw conditions at periglacial landforms in Kapp Linné, Svalbard, investigated using field observations, in situ, and radar satellite monitoring
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Hanne H Christiansen
2017
Evidence of rock slope breathing using Ground-Based InSAR
 • Line Rouyet
 • Lene Kristensen
 • Marc-Henri Derron
 • Clement Michoud
 • Lars Harald Blikra
 • Michel Jaboyedoff
 • Tom Rune Lauknes
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting
 • Gesche Krause
 • Eirik Inge Mikkelsen
2017
Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)
 • Njål Borch
2017
Doppler shifts retrieval from Sentinel 1 - Status and Way Forward
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
2017
Automatic detection of snow avalanche debris in central Svalbard using C-band SAR data
 • Dieuwerjte Wesswelink
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Roderik C Lindenbergh
2017
User-Centered Design of Serious Games for Older Adults Following 3 Years of Experience With Exergames for Seniors: A Study Design
 • Ellen Brox
 • Stathis Konstantinidis
 • Gunn Judit Evertsen
2017
Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling
 • Jan Åge Riseth
2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Line Mathisen
2017
Co-creation in events: Values of volunteers and olunteer tourists at Iditarod in Alaska and the Finnmark Race in Norway
 • Kari Jæger
 • Line Mathisen
2017
How many avalanches release during a winter?
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Hannah Vickers
 • Karsten Müller
 • Rune Engeset
 • Tore Humstad
 • Richard Bjarne Olsen
2017

Pages