Publications

Publications

Showing 349 publications
Page 1 of 9
May Traditional Reindeer Herding Knowledge help in counteracting climate sensitive infections (CSIs)?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
 • Hans Tømmervik
 • Inge Even Danielsen
2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Line Mathisen
2017
Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?
 • Jan Åge Riseth
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser
 • Vigdis Nygaard
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling
 • Jan Åge Riseth
2017
Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?
 • Jan Åge Riseth
2017
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé (7/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
 • Inge Even Danielsen
2017
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
2017
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway
 • Line Mathisen
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Landscape transitions from tundra/mountain heaths to forests the last century in northern Norway and the impact on reindeer husbandry: The likelihood for spreading climate sensitive infections (CSIs) in the future
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Stein Rune Karlsen
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv - Utredning med utgangspunkt i kommunereformen (9/2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Stig Karlstad
 • Ingvild Nylund
2016
A Space for Sámi Values? Sámi Reindeer herding and Norwegian National Parks.
 • Jan Åge Riseth
2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
2016
Do indigenous interests have a say in planning of new mining projects? Experiences from Finnmark, Norway
 • Vigdis Nygaard
2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
2016
How to secure indigenous capacity in New industries
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
2016
Human-animal agency in reindeer management: Sami herders’ perspectives on Fennoscandian tundra vegetation dynamics under climate change
 • Bruce C. Forbes
 • Tim Horstkotte
 • Tove Aagnes Utsi
 • Åsa Larsson-Blind
 • Philip Burgess
 • Jukka Käyhkö
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Bernt Johansen
2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
Synspunkter på KU og en veileder for tema reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Offentlig regulering av reindrifta i Norge. Retorikk og realiteter.
 • Jan Åge Riseth
2016
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2016
Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Per Selle
2016
Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. Rapport 15/2016 ISSN: 1890-5226.
 • Jan Åge Riseth
2016
Samisk myndighet og territorialitet
 • Falch Torvald
 • Per Selle
2016
Reguleringsplan for Tamok Fjellbygd. Konsekvensutredning for tema reindrift. Rapport 13/2016.
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Tilleggsutredning Langsundforbindelsen. Reindrift. Rapport 14/2016
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
 • Inge Even Danielsen
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016
Herding conditions related to infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer: a questionnaire-based survey among reindeer herders
 • Morten Tryland
 • Solveig Marie Stubsjøen
 • Erik Olof Ågren
 • Bernt Johansen
 • Camilla Kielland
2016

Pages