Arktisk teknologi

Arktisk teknologi

Aktuelt

SFI

- Utgangen av forrige uke var helt fantastisk for Noruts fremtid, sier konsernsjef Ivan C. Burkow.

Rom/jord

Norut har blitt en ledende aktør innenfor satelittbasert observasjon av snø. Nå frykter forskere at tilgangen til avgjørende data blir borte dersom Norge går ut av EUs romprogram Copernicus.

Kronikk

Det er alltid spennende når statsbudsjettet legges frem, men dessverre har budsjettfremlegget store hull, skriver Noruts konsernsjef Ivan C. Burkow i denne kronikken.

Drone

Teknologirådets ekspertgruppe anbefaler at Norge bidrar til å åpne luftrommet over Arktis.

Statsbudsjettet

I norske forskningsmiljøer er det stor skuffelse over at statsbudsjettet ikke følger opp fjorårets stortingsmelding om romvirksomhet.

Direktør

Bård Arntsen overtar som leder for forskningsinstituttet Norut Narvik.

Olje og gass

Norut med delegasjon til Europas største oljemesse i Stavanger.

Nyansettelse

Hannah Ming Su Vickers er ansatt som forsker ved Norut. Hannah skal jobbe som forsker ved avdeling for Jordobervasjon. Hun blir en del av Noruts forskningsarbeid knyttet til analyser rundt snø og snøskred, blant annet tolkning av satellittbilder.

Sider