Arktisk teknologi

Arktisk teknologi

Aktuelt

UAV

Et nasjonalt senter for ubemannede fly må lokaliseres til Tromsø. Vi har nemlig de beste forutsetninger for å lede an i utvikling av sivil droneindustri i Norge.

ICCCT 2014

Den industrielle aktiviteten i nordområdene øker kraftig og stiller aktørene overfor store teknologiske utfordringer. ICCCT er et forskning- og utviklingsforum der man deler erfaringer og nyvinninger relatert til is, mørke, lave temperaturer og lange distanser.

Eierskap

Det nordnorske teknologi-samarbeidet styrkes, gjennom delt eierskap og tilførsel av kapital til Norut Narvik AS.

Workshop

I juni blir det workshop i Narvik der temaet er bærekraftig forvaltning av betongdammer. Målet er å vise hvordan man kan ta i bruk nye metoder for å redusere kostnader og miljøbelastninger ved oppgradering av betongdammer.

Samarbeid

Fase to i et stort arktisk forskningssamarbeid har startet. Arbeidet ledes av Norut.

VIDEO

Se hvordan Noruts forskere kartlegger snøskred ved hjelp av ubemannede fly.

Energi

Innen tre år skal en ny 50 mil lang nettlinje mellom Nordland og Finnmark stå klar. Utfordringen med støping av betongfundament i kulde må løses.

Cold Tech

Delta på den internasjonale konferansen om kaldt klima 26-28. mai 2014 i Narvik.

Sider