Toril Ringholm

Forskningstema: 
  • Innovasjon i offentlig sektor
  • Samfunnsplanlegging
  • Lokaldemokrati
  • Nærdemokrati
  • Lokal samfunnsutvikling

 

CV: 

1987 Cand. Polit. i planlegging og lokalsamfunnsforskning, UiT

1987-1991 Prosjektleder for Senter for kommunalforskning

1991-1997 Forsker ved Norut Samfunnsforskning

1997 Seniorforsker ved Norut Samfunnsforskning

1997-2001 Stipendiat Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning UiT

2001-2002 Amanuensis ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning UiT

2002 Seniorforsker ved Norut Samfunnsforskning

2004 Dr. Polit. ved UiT

2015 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer, bistilling som seniorforsker ved Norut