William Jul Ringkjøb

Arbeidsområder: 

William J. Ringkjøb er flyver i Widerøe, og engasjert på timesbasis hos Norut.