Fornybar energi

Fornybar energi

Aktuelt

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

Når midnattssola er tilbake igjen inviterer Norut Narvik til seminar om muligheter og utfordringer ved å bruke solceller i kaldt klima.

Resultatene fra prosjektet LOVeS Fornybar energi er nå tilgjengelige på nett. Formålet med prosjektet har vært å øke aktiviteten innen fornybar energi i Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

Fornybar energi og lokal distribusjon står høyt på den politiske dagsorden. Hvilke muligheter har vi i nord: faglig, teknologisk og forretningsmessig?

I Narvik bygges fire nye laboratorier som skal stå klar i april. Her skal framtidas solceller utvikles.

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Sider