Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Samfunn

Samfunnsforskningen ved Norut er innen disse områdene:

Fusjon

Generalforsamlingene i de to selskapene har vedtatt fusjon. I august blir de to selskapene ett.

Helse

En av fem nordmenn er skeptiske til vaksiner. Vaksinemotstandere vinner på internett, viser internasjonal forskning der Norut deltar.

Fusjon

Norut Alta blir i løpet av kort tid fusjonert med forsknings- og innovasjonsselskapet Norut Tromsø, hvor UiT er majoritetseier.

Kronikk

Sør-Tromsregionen er med i det nasjonale Utviklingsprogrammet for byregioner. Man vil øke kunnskapen om regionens muligheter, skape bedre regionalt samspill og styrke vekstkraften.

Integrering

Årsmøtet står snart for tur i mange i frivillige organisasjoner. Det er på tide å rekruttere tillitsvalgte. Har du tenkt å spørre en innvandrer?

Kronikk

Norge bør i fremtiden ha sammenfallende geografiske ansvarsområder for politidistrikt, brannsentraler og helseforetak, konkluderer Norut-forskere.

PhD

Gode tips til bedre helse er bare noen tastetrykk unna, men mye av helseinformasjonen på nett er skadelig eller direkte farlig. Hvordan skille mellom det sunne og gode, og det som gjør vondt verre?

Sider