Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Helse/IKT

KRONIKK: Uansett hvor gammel man er er det viktig å holde seg i form og være fysisk aktiv. Hva er vel bedre hvis man i tillegg har det morsomt - og til og med får bruke hodet?

Eldre helsearbeidere opplever at teknologien endrer det kliniske arbeidet. Endringene er ikke alltid til det bedre, ifølge nye forskningsresultater.

Avdeling for samfunnsforskning ved Norut Tromsø forsker innen disse temaområdene:

En ny analyse tyder på at etableringen av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (ITMS), vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

KRONIKK: Etter et drøyt halvår med Samhandlingsreform trer noen av effektene fram. De gir grunn til å spørre om reformens økonomiske virkemidler er gode nok.

Norut har regnet seg fram til at Samhandlingsreformen så langt har kostet kommunene rundt 2 milliarder kroner.

Norut Alta er med i et forskningsprosjekt om gruvearbeideres helse. Prosjektet finansieres gjennom EU-programmet Kolarctic.

Mandag 27. august tok Kunnskapsministeren en nærmere titt på flyparken til Norut.- Dette gir veldig mange spennende muligheter, oppsummerte Kristin Halvorsen.

Sider