Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Den vanligste måten å formidle forskningsresultater på er gjennom solide forskningsrapporter og vitenskapelige artikler. Et unntak er filmen "De somaliske venninnene".

Filmen distribueres til undervisningsformål.

Kan helsevesenet lære noe av visjonære tenkere fra andre bransjer? Sommerens telemedisin-konferanse i Tromsø får besøk fra Microsoft, Harvard, WHO og IBM.

Kronisk syke pasienter kan ha problemer med å komme seg ut av hjemmet. Norut deltar i et prosjekt hvor telemedisin gir Kols-pasienter veiledning og rehabilitering via TV-en hjemme.

Mange lærere ønsker å holde foreldre på en armlengdes avstand fra det som skjer i skolen. Foreldre føler at det ikke er populært at de involverer seg for mye i faglige spørsmål.

Kjernekompetansen er innen nettsentrisk databehandling, hovedsakelig anvendt innenfor:

Her finner du en samling publikasjoner fra tidligere Norut Samfunn, publisert før 2001.

Samisktalende leger er mangelvare i Indre Finnmark, til tross for egne samiske kvoter på medisinstudiet. Nå skal forskere undersøke kvoteordningen, og finne ut hvor de samiske legene tar veien.

Sider