Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Filmen distribueres til undervisningsformål.

Kan helsevesenet lære noe av visjonære tenkere fra andre bransjer? Sommerens telemedisin-konferanse i Tromsø får besøk fra Microsoft, Harvard, WHO og IBM.

Kronisk syke pasienter kan ha problemer med å komme seg ut av hjemmet. Norut deltar i et prosjekt hvor telemedisin gir Kols-pasienter veiledning og rehabilitering via TV-en hjemme.

Mange lærere ønsker å holde foreldre på en armlengdes avstand fra det som skjer i skolen. Foreldre føler at det ikke er populært at de involverer seg for mye i faglige spørsmål.

Kjernekompetansen er innen nettsentrisk databehandling, hovedsakelig anvendt innenfor:

Her finner du en samling publikasjoner fra tidligere Norut Samfunn, publisert før 2001.

Samisktalende leger er mangelvare i Indre Finnmark, til tross for egne samiske kvoter på medisinstudiet. Nå skal forskere undersøke kvoteordningen, og finne ut hvor de samiske legene tar veien.

Bruk av kamera og e-post i behandling av sårpasienter er lønnsomt for samfunnet. Men for hjemmetjenesten betyr det økte kostnader, viser en analyse utført av Norut Samfunn.

Sider