Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

Norges forskningsråd har innvilget en søknad fra Norut Teknologi om et større, fireårig forskningsprosjekt med tittelen "Fornyelse av infrastruktur i armert betong".

MARECOM og Norut Teknologi har utført et forprosjekt der formålet var å utvikle og styrkeberegne komponenter til MARECOM-matten.

Korrosjon av armering kan påvirke oppførsel og bæreevne av betongkonstruksjoner.

I løpet av de siste tiårene har datastyrte beregninger ved hjelp av elementmetoden gjennomgått en imponerende utvikling.

Norut Narviks forskningsgruppe innen konstruksjonsteknikk utfører forsknings og utviklingsoppgaver av høy kvalitet innen flere områder:

Sider