Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

ICCCT 2014

Den industrielle aktiviteten i nordområdene øker kraftig og stiller aktørene overfor store teknologiske utfordringer. ICCCT er et forskning- og utviklingsforum der man deler erfaringer og nyvinninger relatert til is, mørke, lave temperaturer og lange distanser.

Eierskap

Det nordnorske teknologi-samarbeidet styrkes, gjennom delt eierskap og tilførsel av kapital til Norut Narvik AS.

Workshop

I juni blir det workshop i Narvik der temaet er bærekraftig forvaltning av betongdammer. Målet er å vise hvordan man kan ta i bruk nye metoder for å redusere kostnader og miljøbelastninger ved oppgradering av betongdammer.

Energi

Innen tre år skal en ny 50 mil lang nettlinje mellom Nordland og Finnmark stå klar. Utfordringen med støping av betongfundament i kulde må løses.

Cold Tech

Delta på den internasjonale konferansen om kaldt klima 26-28. mai 2014 i Narvik.

Kaldt klima

Norge er et kaldt land, og det er kaldest nord i landet. Det stiller særlige krav til ingeniørkunsten.

Seminar

Første januar 2014 går startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Tirsdag 5. november får næringsliv og forskningsmiljø i Troms vite hva dette betyr for dem.

Energi

Kompetanse og infrastruktur er nøklene til industriutbygging og næringsutvikling innen petroleumssektoren, mineralindustrien og sjømatnæringen i Nord-Norge.

Sider