Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Språk

Hvordan kan vi forklare nedgangen i antall elever som har finsk som andrespråk? En ny rapport kartlegger hvorfor færre elever velger finsk, og hvorfor finskelever faller fra underveis.

Kommune

Hvor viktig er størrelsen for hvor godt kommuner lykkes i arbeidet med næringsretta samfunnsutvikling?

Workshop

I to dager har forskere ved Norut og Trøndelag FoU, sammen med representanter fra Sametinget og Finnmarkseiendommen (Fefo), drøftet funn i et forskningsprosjekt som studerer samiske næringsinteresser.

Kommune

Større kommuner er ingen garanti for å lykkes med næringsutvikling.

Samfunn

Samfunnsforskningen ved Norut er innen disse områdene:

Ny rapport

Eni Norges støtte til forskning og utviklingsarbeid (FoU) bygger kompetanse i bedrifter, videregående utdanning og FoU-sektoren i Finnmark og Troms. Det viser en ny rapport fra Norut.

Fusjon

Generalforsamlingene i de to selskapene har vedtatt fusjon. I august blir de to selskapene ett.

Rapport

Gjennom et internasjonalt samarbeid mellom Norge, Danmark, Belgia og Nederland er det satt et bestandsmål for Svalbardbestanden av kortnebbgås.

Sider