Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

Når oljespill er et faktum er det viktig at oljen fanges opp så raskt som mulig. Norut Narvik har evaluert yteevnen til forskjellige typer absorbenter.

- til tross for et stadig varmere klima, men må regne med tilpasninger i framtida. Det viser en studie utført av Norut om klimautviklinga og mulige følger for reindrifta i Norge.

Seniorforsker Arild Buanes disputerer på temaet kystsoneforvaltning i dag. Han blir sistemann ut i vår.

Norut Alta deltar i kartlegging som skal bidra til å effektivisere jakta på kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Eirik Mikkelsen forsvarte 5. mai 2008 sin avhandling om kystsonen for PhD-graden i samfunnsvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø.

Norut Alta har gjort en samfunnsvitenskapelig studie av følgene av at kortnebbgjess raster og beiter i nordtrøndersk kulturlandskap

Norut er med når ukjent land skal utforskes i Antarktis. Forsker Stian Solbø har ansvar for det fjernstyrte forskningsflyet som skal måle isens tykkelse.

Kan et Vinter-OL i Tromsø bidra til en bærekraftig reiselivsutvikling i nord? Reiselivsprofessor Peter Williams fra Canada deler sine erfaringer fra Vancouver 2010.

Sider