Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

Statsbudsjettet

I norske forskningsmiljøer er det stor skuffelse over at statsbudsjettet ikke følger opp fjorårets stortingsmelding om romvirksomhet.

InSAR

Et kraftig jordskjelv rystet California 24. august. En drøy uke senere var de første satellittbildene fra skjelvet klare.

Direktør

Bård Arntsen overtar som leder for forskningsinstituttet Norut Narvik.

Olje og gass

Norut med delegasjon til Europas største oljemesse i Stavanger.

Nyansettelse

Hannah Ming Su Vickers er ansatt som forsker ved Norut. Hannah skal jobbe som forsker ved avdeling for Jordobervasjon. Hun blir en del av Noruts forskningsarbeid knyttet til analyser rundt snø og snøskred, blant annet tolkning av satellittbilder.

UAV

Et nasjonalt senter for ubemannede fly må lokaliseres til Tromsø. Vi har nemlig de beste forutsetninger for å lede an i utvikling av sivil droneindustri i Norge.

ICCCT 2014

Den industrielle aktiviteten i nordområdene øker kraftig og stiller aktørene overfor store teknologiske utfordringer. ICCCT er et forskning- og utviklingsforum der man deler erfaringer og nyvinninger relatert til is, mørke, lave temperaturer og lange distanser.

Eierskap

Det nordnorske teknologi-samarbeidet styrkes, gjennom delt eierskap og tilførsel av kapital til Norut Narvik AS.

Sider