Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

VIDEO

Se hvordan Noruts forskere kartlegger snøskred ved hjelp av ubemannede fly.

Energi

Innen tre år skal en ny 50 mil lang nettlinje mellom Nordland og Finnmark stå klar. Utfordringen med støping av betongfundament i kulde må løses.

Cold Tech

Delta på den internasjonale konferansen om kaldt klima 26-28. mai 2014 i Narvik.

Arktis

Utenriksdepartementet støtter forskning om drivisens påvirkning på næringsvirksomhet i arktiske farvann.

Drone

RDA-styret bevilger 6 millioner kroner til overvåking av skredområder i Nord-Norge.

Miljø

Nå er jegernes erfaring med jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag kartlagt.

Seminar

Første januar 2014 går startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Tirsdag 5. november får næringsliv og forskningsmiljø i Troms vite hva dette betyr for dem.

Snøskred

Tromsøforskere ønsker å etablere et kompetansesenter for snøskredovervåkning.

Sider