Mineraler og prosessteknologi

Mineraler og prosessteknologi

Aktuelt

Kartutsnitt av Nord-Norge.
Energi

Kompetanse og infrastruktur er nøklene til industriutbygging og næringsutvikling innen petroleumssektoren, mineralindustrien og sjømatnæringen i Nord-Norge.

Norut satser sammen med Høgskolen i Narvik på å bygge opp et forskningsmiljø på Mo.

Malmtogene til Narvik kjøres 365 dager i året. Når malmen mellomlagres utendørs vinterstid kan store frosne pelletsklumper gi utfordringer for logistikken.

Norut Narvik gjennomfører for tiden to tunge forskningsprosjekter, hvor man skal studere gassbasert prosessering av malm og mineraler. LKAB deltar aktivt i prosjektene og bidrar med finansiering.

Norut Alta er med i et forskningsprosjekt om gruvearbeideres helse. Prosjektet finansieres gjennom EU-programmet Kolarctic.

Automasjon, produksjonsplanlegging og optimalisering av produkter

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

En rapport fra Norut Alta-Áltá tar for seg de konsekvensene en planlagt gruveutbygging vil ha for reindriften.

Sider