Mineraler og prosessteknologi

Mineraler og prosessteknologi

Aktuelt

En ilandføring av gass i Ofotenregionen i kombinasjon med offensiv næringspolitikk kan føre til tusenvis av nye arbeidsplasser i området.

- Skal Norge lykkes med sin satsing må regjeringen opprette et mineralselskap etter modell av Statoil. Gjerne med hovedbase i Narvik, mener direktør i Norut Narvik Terje Nordvåg.

I slutten av mai arrangerer Norut Narvik et seminar for forskere og gruveindustri hvor målet er å utveksle kunnskap om biohydrometallurgi.

Norut Narvik har tredoblet arbeidsstokken siden 2004, og har i dag nesten 40 høyt utdannede ansatte i sine rekker.

Pernilla Andersson (25) er den som sist ble ansatt i Norut. Planen er å ta doktorgrad innen gassbaserte prosesser ved Norut Narvik.

– Vi har ambisjoner om å vokse videre, sier administrerende direktør Terje Nordvåg. Norut Narvik har tredoblet staben siden 2004.

Gode mineralressurser gir store muligheter for industri og verdiskaping i Nord-Norge, ifølge ny rapport.

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

Sider