Aktuelt

Aktuelt

Boksen som flyteknikerne fra Bromma Air Maintenance monterer under flykroppen på Dornieren inneholder utstyr du vanligvis finner i fjernmålingssatellitter. Foto: Rannveig H. Stiberg.
Air&Space

For første gang flyr et vanlig rutefly med utstyr og høyoppløselige avbildingssystemer du vanligvis finner ombord i satellitter. Forskere tror vi ser starten på en ny tidsalder for innsamling av miljødata, og at flyet vil bidra til økt sikkerhet og beredskap i Arktis.

Marin plast

Den store utfordringa med plastforsøpling av havet mobiliserer verden over. Norut-forsker Heidi Rapp Nilsen oppsummerer inntrykk fra The 6th International Marine Debris Conference i San Diego, California.

Viser 12 artikler av 715

Er telemedisin døråpneren til høyere kvalitet og bedre utnytting av ressursene i norsk helsevesen?

Snart kan du sitte foran TV-skjermen i stua og få personlig veiledning og opplæring fra helsepersonell på sykehuset.

Dimensjoneringen av kommunale velferdstjenester er i stor grad styrt av nasjonale standarder. Nå etterlyses mer tilpassede smådriftsmodeller.

Norut Teknologi gjennomfører i perioden 2004-2008 det strategiske instituttprogrammet RECON - Renewal of Concrete Infrastructure.

Studenter tatt opp på grunnlag av realkompetanse klarer seg like bra gjennom studiene som studenter tatt opp på basis av generell studiekompetanse.

Norut IT har studert landbevegelser i Bam i Iran i tiden rundt jordskjelvet i 2003. Ved å sammenligne bilder fra radarsatellitter kan forskerne måle bevegelse i jordoverflaten.

Opphavsrett på alle bildene: Norut/European Space Agency (ESA)

Kontaktperson Dr.gradsstipendiat Tom Rune Lauknes

Hjørnesteinsbedriften Elkem Aluminium Mosjøen bygger ny anodefabrikk, og Norut NIBR Finnmark har analysert utbyggingen og dens regionale konsekvenser.

De helsefarlige stoffene asbest og PCB var tidligere i utstrakt bruk i byggebransjen. Norut Teknologi har utviklet en ny detaljert oversikt som hjelper til med å finne ut om gamle bygg kan være helseskadelige.

Asbest

Asbest er et naturlig mineral som forekommer i fiberform. Det har en rekke gode egenskaper som har ført til at det finnes flere hundre ulike bruksområder for dette mineralet. Det er ikke brennbart, virker meget isolerende på både varme og lyd, er kjemisk nøytralt og tåler store påkjenninger.

Asbest har vært brukt i Norge siden slutten av 1800-tallet, men det var først mot slutten av 1920-årene at forbruket tok til å øde fra et relativt beskjedent omfang. Forbruket av asbest var på det høyeste rundt 1970.

Et nytt ESA-prosjekt skal utrede hvordan en ny type radarsatellitter kan brukes til å gi forbedret måling av snømengde. Norut IT er prosjektleder.

Arild Buanes, seniorforsker ved Norut Samfunn, er oppnevnt som medlem av programstyret for Norges forskningsråds nye store satsing Havet og kysten.

Sider