Aktuelt

Aktuelt

Ny bok

Boka Nordområdene i endring er et resultat av flere tiår med forskning på samisk politikk og samfunnsutvikling. Boka blir lansert i Tromsø 23. mars og i Alta 24. mars.

Næringsliv

Forskere skal finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder. En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.

Viser 12 artikler av 658
Disputas

Denne uken disputerer Norut-forsker May-Britt Ellingsen. Tillit er et sentralt begrep i hennes arbeid.

PhD

Etter en vel gjennomført prøveforelesning og disputas, er Norut en doktor rikere.

dammer

De fleste norske dammer er ikke designet og bygget for å tåle jordskjelv. Mange betongdammer trenger derfor omfattende forsterkninger.

Olje og gass

Norut-forsker Heidi Rapp Nilsen skal torsdag denne uken holde foredrag på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

ASUF

Mandag 19. januar besøkte Utenriksminister Børge Brende Arktisk senter for ubemannede fly. Han fikk se og høre hvordan droner kan spille en viktig rolle i Arktis i nær fremtid.

Solceller

Norut er involvert i et prosjekt i Bottenviken i Sverige, der det forskes på solenergi i en 1470 m2 stor solcellepark.

Disputas

Seniorforsker Eva Josefsen disputerer torsdag 22. januar 2015.

Kronikk

Norge bør i fremtiden ha sammenfallende geografiske ansvarsområder for politidistrikt, brannsentraler og helseforetak, konkluderer Norut-forskere.

ASUF

Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) ble lansert i Tromsø i dag, som et partnerskap mellom Norut, UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport.

Norut takker oppdragsgivere, partnere og kunder for samarbeidet vi har hatt i 2014, og ser fram til videre samarbeid neste år. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Rapport

Norut Alta publiserer rapporten "Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene".

Drone

Fire ansatte fra Norut er på vei hjem etter en måned med pingvintelling og vegetasjonskartlegging i Antarktis.

Sider