Norut

Norut

Norut er et forskningsmiljø som kjennetegnes av tverrfaglighet i spennet mellom samfunnsutvikling og teknologi. 

Ansatte:             73
Kontakt:             Kontakt Norut
Adm direktør:  Ivan C. Burkow
Styreleder:        Morten Hald
Lokaler:              Siva Innovasjonssenter Tromsø / Kunnskapsparken i Alta

Våre kunder
Norut utfører oppdragsforskning for industri, næringsliv og forvaltning.

Eksempler på norske kunder er Norges forskningsråd, departement, Norsk Romsenter, Kommunenes sentralforbund, fylkeskommuner og Sametinget.

Blant våre internasjonale kunder er EUs forskningsprogram, ESA, Interreg-programmene og oljeselskap.

Organisasjon
Norut er et av fire selskap i Norutkonsernet, og selskapet ivaretar også konsernfunksjonen. Norut er majoritetseid av Universitetet i Tromsø. Selskapets juridiske navn er Norut Northern Research Institute as.

Selskapets styre består av Morten Hald (styreleder), Arvid Jensen (nestleder), Hilde Hamnes, Irene Lange Nordahl, Trygve Myrvang, May-Britt Ellingsen (ans. repr) og Anne Katrine Normann (ans. repr).

Norut er en fusjon av de tidligere selskapene Norut Tromsø og Norut Alta (fra 1. sepember 2015). I løpet av 2016 åpner Norut kontor i Bodø.

Kompetanse
Norut har virksomhet innen ulike forskningsområder.

Forskerne er organisert i fire faggrupper: