Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Det viser den siste rapporten fra Norut NIBR Finnmark i prosjektet "Følgeforskning Snøhvit". Du finner den

på rapportsidene våre.

Med målrettet innsats har Narvik gode muligheter til å trekke olje-og gassrelatert virksomhet til byen. Men da må det handles nå.

Utbygginga av Snøhvitfeltet endrer arbeidsmarkedet i Finnmark. Pendlinga øker og arbeidskrafta samles på færre steder.

Andelen kvinner i Olje- og energibransjen er lav, men kanskje kommer kvinnene, viser en ny rapport fra Norut Samfunn.

I lista under finner du informasjon om pågående og nylig ferdige sosialkonsekvensanalyser og andre samfunnsøkonomiske analyser med relevans for utviklingen av olje- og gass-sektoren i Nord.

Olje- og energisektoren ønsker å undersøke vilkårene for likestilling i egne bedrifter. Norut Samfunn fikk oppdraget, og skal i høst gjennomføre spørreundersøkelser i bedriftene.

"Jeg bestrider ikke de nasjonaløkonomiske gevinstene ved norsk petroleumsaktivitet eller de stormaktpolitiske aspektene". Les hele leserinnlegget.

Flere flytter til og færre flytter fra Hammerfest-regionen etter at Snøhvit-utbygginga startet. Det viser en rapport fra Norut NIBR Finnmark, som følger utviklingen i kjølvannet av Snøhvit.

Sider