Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Miljøteknologi utgjør et viktig og framtidsrettet satsingsområde for Norut Narvik. Våre virksomhetsområder innenfor dette fagområdet omfatter foreløpig:

Norut NIBR Finnmark skal studere Snøhvitutbyggingas regionale muligheter, og hvordan analyser av nærings-, sosiokulturell og regional utvikling kan bidra til planlegging og virkemiddelutforming.

Norut Narviks forskningsgruppe innen konstruksjonsteknikk utfører forsknings og utviklingsoppgaver av høy kvalitet innen flere områder:

Sider