Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

UAV

Et nasjonalt senter for ubemannede fly må lokaliseres til Tromsø. Vi har nemlig de beste forutsetninger for å lede an i utvikling av sivil droneindustri i Norge.

Eierskap

Det nordnorske teknologi-samarbeidet styrkes, gjennom delt eierskap og tilførsel av kapital til Norut Narvik AS.

Ansettelse

Målfrid Baik (44) er ansatt som administrerende direktør ved Norut Alta.

Arktis

Roald Amundsen Petroleum Research (RAmP) ble presentert på Arctic Frontiers denne uken.

Petro

Norsk næringsliv vinner store leveransekontrakter til Goliat-utbyggingen. Det viser en fersk rapport utarbeidet av Norut Alta på oppdrag for Eni Norge.

VRI / PETRO

25. november tildelte Forskningsrådet midler til nye prosjekt innen programmene VRI3 og PETROSAM. Norut Alta fikk full uttelling med finansiering på tre av tre samarbeidssøknader.

Arktis

Utenriksdepartementet støtter forskning om drivisens påvirkning på næringsvirksomhet i arktiske farvann.

Seminar

Første januar 2014 går startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Tirsdag 5. november får næringsliv og forskningsmiljø i Troms vite hva dette betyr for dem.

Sider