Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Økt olje- og gassvirksomhet vil gi nye jobbmuligheter i Finnmark. En ny undersøkelse fra Norut Alta viser at dette gjør fylket mer attraktivt for ungdom.

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Innovasjon

Norinnova er ikke lenger bare Norinnova. Norut-datteren har vokst seg stor.

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

En ilandføring av gass i Ofotenregionen i kombinasjon med offensiv næringspolitikk kan føre til tusenvis av nye arbeidsplasser i området.

Norut følger Goliatutbyggingen. Forsker Trond Nilsen i Norut Alta skriver i denne kronikken om industriprosjekters betydning regionalt.

Hva vet vi om samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt? Norut Altas følgeforskningen på Goliat gir svar.

Et helt nytt konjunkturbarometer for Hammerfest speiler utviklingstrekk, utfordringer og rammebetingelser kommunen står overfor.

Sider