Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Norut Narvik gjennomfører for tiden to tunge forskningsprosjekter, hvor man skal studere gassbasert prosessering av malm og mineraler. LKAB deltar aktivt i prosjektene og bidrar med finansiering.

Norut Alta gjennomfører kontinuerlig analyser knyttet til samfunnsmessige og økonomiske sider ved olje- og gassutviklingen i Nordområdene.

Norut Alta har bidratt med kunnskap om virkninger av petroleumsvirksomhet i Norskehavet og Barentshavet.

Statoil vil møte uvanlig krevende kontraktsforhold i Russland. Lokale leverandører må med, men de matcher ikke nødvendigvis Statoils standarder.

Norut Alta skal sammen med Møreforskning gjennomføre en studie som oppsummerer erfarte ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet.

Økt olje- og gassvirksomhet vil gi nye jobbmuligheter i Finnmark. En ny undersøkelse fra Norut Alta viser at dette gjør fylket mer attraktivt for ungdom.

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Sider