Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Norut Alta skal sammen med Møreforskning gjennomføre en studie som oppsummerer erfarte ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet.

Økt olje- og gassvirksomhet vil gi nye jobbmuligheter i Finnmark. En ny undersøkelse fra Norut Alta viser at dette gjør fylket mer attraktivt for ungdom.

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Innovasjon

Norinnova er ikke lenger bare Norinnova. Norut-datteren har vokst seg stor.

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

En ilandføring av gass i Ofotenregionen i kombinasjon med offensiv næringspolitikk kan føre til tusenvis av nye arbeidsplasser i området.

Norut følger Goliatutbyggingen. Forsker Trond Nilsen i Norut Alta skriver i denne kronikken om industriprosjekters betydning regionalt.

Hva vet vi om samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt? Norut Altas følgeforskningen på Goliat gir svar.

Sider