Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst (BM Samisk)

Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst (BM Samisk)

Startår

Startår: 
2018

Sluttår

Sluttår: 
2019
Oppdragsgiver: 

SANKS Finnmarkssykehuset.

Samarbeidspartnere: 

SANKS/brukerorganisasjoner, UiT Norges arktiske universitet, NAPHA.

Studiens mål er å undersøke hvordan økt brukermedvirkning for samiske brukere kan forstås og utøves i møtet med helsetjeneste utøvere.

Studien vil undersøke om en lokal forståelse kan gi ny innsikt i forhold til mer tilpassede og brukervennlige tjenester i psykisk helsevern for samiske brukere.