Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1512 publikasjoner
Side 1 av 38
Social and Economic Assessment of Ocean Acidification- the case of cold water coral. (2/2017)
Armstrong, Claire W.

Foley, Naomi


Seiferf-Dähnn, Isabel

Holen, Silje

Chen, Wenting
2017
Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)
2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
2016
Data-independent sequencing with the Timing Object. A JavaScript Sequencer for single-device and multi-device Web media.
2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv. (9/2016)

2016
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016) 2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
Stendardi, Laura

2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. (11/2016)
Nyseth, Torill

2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.
2016
Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture across Norway. (16/2016)
Forbord, Magnar

Vennesland, Birger
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)


2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016) 2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse (2016)
Fløysand, Arnt

Njøs, Rune


2016
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia (2016:47)
Suopajärvi, Leena

Poelzer, Gregory A.;

Ejdemo, Thomas

Klyuchnikova, Elena M

Korchak, Elena

2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016) 2016
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
2015
Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008
Aarsæther, Nils

2015
Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)
2015
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
Alnes, Per Kristian

Hauge, AtleGløtvold-Solbu, Katrine
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)


Kirkhaug, Rudi

Tønnessen, Siri
2015
Randomized trial of a novel game-based appointment system for a university hospital venereology unit: Study protocol
Gabarron, Elia

Serrano, Artur


Wynn, Rolf

Schopf, Thomas Roger Griesbeck
2015
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
Zorrilla, Mikel


Daoust, Francois

Erk, Alexander

Florez, Julian

Lafuente, Alberto
2015
Vekst i Sør-Troms?

2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27) 2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
Thuestad, Alma

Tømmervik, Hans

2015
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms
2015
Mediasync Report 2015: Evaluating timed playback of HTML5 Media. (28/2015)
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten (31/2015)
2015
Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data
Kræmer, Thomas


Brekke, Camilla
2015
Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015) 2015
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou
Tømmervik, Hans


Strand, Olav

Park, Taejin

Fauchald, Per

Myneni, Ranga B.

Bjerke, Jarle W.
2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)

2015
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.Thuestad, Alma ElizabethBjerke, Jarle W.

Thuestad, Alma Elizabeth

Johansen, Bernt
2015
Concrete walls weakened by openings as compression members: A review

Blanksvärd, Thomas

Täljsten, Björn
2015
Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate
Broderstad, Else Grete

Hausner, Vera Helene

Josefsen, Eva

Søreng, Siri Ulfsdatter
2015
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.
Eythórsson, Einar

Tombre, Ingunn M.
2015
Efficiency improvement in nonprime crystalline silicon solar cells by chemical isolation of shunts under front metallization
Chithambaranadhan, Dilip

Veeramuthu, Vaithianathan


Lommasson, Timothy C.

Goldberg, Richard

Boström, Tobias
2015

Sider