Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1515 publikasjoner
Side 1 av 38
Social and Economic Assessment of Ocean Acidification- the case of cold water coral. (2/2017)
Armstrong, Claire W.

Foley, Naomi


Seiferf-Dähnn, Isabel

Holen, Silje

Chen, Wenting
2017
Innovasjon og politikk for et globalisert næringsliv
2017
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia (2016:47)
Suopajärvi, Leena

Poelzer, Gregory A.;

Ejdemo, Thomas

Klyuchnikova, Elena M

Korchak, Elena

2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016) 2016
Data-independent sequencing with the Timing Object. A JavaScript Sequencer for single-device and multi-device Web media.
2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv. (9/2016)

2016
Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)
2016
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016) 2016
Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
Stendardi, Laura

2016
Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)

Sund, Monica
2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. (11/2016)
Nyseth, Torill

2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.
2016
Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture across Norway. (16/2016)
Forbord, Magnar

Vennesland, Birger
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)


2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016) 2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse (2016)
Fløysand, Arnt

Njøs, Rune


2016
Vekst i Sør-Troms?

2015
Single-mode limit and bending losses for shallow Rib Si3N4 waveguides
Dullo, Firehun Tsige

Tinguely, Jean-Claude


Hellesø, Olav Gaute
2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)

2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27) 2015
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms
2015
Herøy som integreringsarena (10/2015)
Førde, Anniken

Magnussen, Tone
2015
Analysis of health professional security behaviors in a real clinical setting: An empirical study
Alemán, José Luis Fernández

Henarejos, Ana Sánchez

Toval, Ambrosio

García, Ana Belén Sánchez

Hernández-Hernández, Isabel

2015
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.Thuestad, Alma ElizabethBjerke, Jarle W.

Thuestad, Alma Elizabeth

Johansen, Bernt
2015
Mediasync Report 2015: Evaluating timed playback of HTML5 Media. (28/2015)
2015
UiT frokost om Finnmarkseiendommen: "Herre i eget hus"?
Broderstad, Else Grete

2015
Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?
Sjøgren, Per Johan E

Storm, Dikka

Kirchhefer, Andreas

Sommerseth, Ingrid

Karlsen, Stein Rune

Elvebakk, Arve

Sjøgren, Per Johan E

Storm, Dikka

Kirchhefer, Andreas

Sommerseth, Ingrid

Karlsen, Stein Rune

Elvebakk, Arve
2015
Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate
Broderstad, Else Grete

Hausner, Vera Helene

Josefsen, Eva

Søreng, Siri Ulfsdatter
2015
Efficiency improvement in nonprime crystalline silicon solar cells by chemical isolation of shunts under front metallization
Chithambaranadhan, Dilip

Veeramuthu, Vaithianathan


Lommasson, Timothy C.

Goldberg, Richard

Boström, Tobias
2015
Online case based learning in higher education: The case of early childhood education student teachers at the Arctic University of Norway
Dardanou, Maria

2015
Acceptance of a targeted exergame program by elderly
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten (31/2015)
2015
Aerobic treatment of selective serotonin reuptake inhibitors in landfill leachate
Bergersen, Ove

Hanssen, Kine Ø.


Bergersen, Ove

Østnes Hanssen, Kine
2015
User requirements for the snow and land ice services - CryoLand

Nagler, Thomas

Bippus, Gabriele

Gustafsson, David

Schiller, Christian

Metsämäki, Sari

Pulliainen, Jouni

Luojus, Kari

Larsen, Hans Eilif

Solberg, Rune

Diamandi, Andrei

Wiesmann, Andreas
2015
A revolution without people? Closing the people-policy gap in aquaculture development
Krause, Gesche

Brugere, Cecile

Diedrich, Amy

Ebeling, Michael W.

Ferse, Sebastian C.A.


Pérez Agúndez, José A.

Stead, Selina M.

Stybel, Nardine

Troell, Max
2015

Sider