Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1642 publikasjoner
Side 1 av 42
Unfolding the relationship between resilient firms and the region 2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016
2017
Value added in the Norwegian Bioeconomy (8/2017)
Mikkelsen, Eirik
2017
Non-linear static behaviour of ancient free-standing stone columns 2017
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. 2017
Exergames versus self-regulated exercises with instruction leaflets to improve adherence during geriatric rehabilitation: a randomized controlled trial 2017
Report on WP 1.2 ”Sources of Marine Litter” 2017
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)


2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016) 2016
PERMASAT - Satellites for detection of permafrost landscape changes in Arctic regions - Final report (12/2016) 2016
Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
Stendardi, Laura

2016
Challenges to new path development in green Arctic wind 2016
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016) 2016
Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)

Sund, Monica
2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse (2016)
Fløysand, Arnt

Njøs, Rune


2016
Are we drowning? A case study of land subsidence over Thyborøn, Denmark, from ERS and Sentinel-1 imagery and high-precision leveling measurements 2016
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia (2016:47)
Suopajärvi, Leena

Poelzer, Gregory A.;

Ejdemo, Thomas

Klyuchnikova, Elena M

Korchak, Elena

2016
Operational exploitation of the Sentinel-1 mission: implications for geoscience 2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
Nyseth, Torill

2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
2016
High-Resolution Mapping of Sea Ice, Icebergs and Growlers in Kongsfjorden, Svalbard, using Ground-based Radar, Satellite, and UAS 2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
2016
Verdien av multi-sensor satellitt- og bakkebaserte radarmålinger på ustabile fjellområder i Troms 2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
2016
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016) 2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
2016
Norsk fjellnatur - Fra kyst til innland, fra sør til nord. GLORIA-NORGE, et overvåkingsprogram for fjellvegetasjon – årsrapport for 2014 2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»? 2016
Discovery of a Novel Covalent Inhibitor of the Metallo-beta-lactamase NDM-1 2016
Reduction kinetics of commercial haematite pellet in a fixed bed at 1123-1273 K 2016
Quad-polarimetric SAR for detection and characterization of icebergs 2016
Connecting to Global Production Networks: Challenges for Regional Actors in Northern Norway. 2016
Space-Borne and Ground-Based InSAR Data Integration: The Åknes Test Site 2016
Some sharp inequalities for integral operators with homogeneous kernel 2016
Using 2D InSAR, dGNSS and structural field data to understand the deformation mechanism of the unstable rock slope Gamanjunni 3, northern Norway
Oppikofer, Thierry

Eriksen, HØ
2016
Are we drowning? Urban land subsidence in Thyborøn, Denmark, from ERS-2 and Sentinel-1 imagery and precision leveling 2016
Data-independent sequencing with the Timing Object. A JavaScript Sequencer for single-device and multi-device Web media.
2016

Sider