Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2040 publikasjoner
Side 5 av 51
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
2016
Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms. NGU Rapport 2016.031
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • J. F. Dehls
 • T. Oppikofer
 • R.L. Hermanns
 • E Dalsegg
 • Lene Kristensen
 • Tom Rune Lauknes
 • Harald Øverli Eriksen
2016
Delt Situasjonsforståelse
 • yngve Antonsen
2016
Some sharp inequalities for integral operators with homogeneous kernel
 • Dag Lukkassen
 • Lars Erik Persson
 • Stefan G. Samko
2016
Accelerated ageing tests of carbon nanotube spectrally selective solar absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Tobias Kristoffer Boström
2016
E-GEM-European GNSS-R environmental monitoring
 • Nuno Catarino
 • Jorge Bandeiras
 • Tiago Peres
 • Pedro Silva
 • Adriano Camps
 • Hugo Carreño
 • Estel Cardellach
 • Bertrand Chapron
 • Johnny Andre Johannessen
 • Richard Danielson
 • Leila Guerriero
 • Nazzareno Pierdicca
 • Nilda Sánchez
 • Rune Storvold
 • Jens Wickert
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Samisk myndighet og territorialitet
 • Falch Torvald
 • Per Selle
2016
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.
 • May-Britt Ellingsen
2016
Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)
 • May-Britt Ellingsen
 • yngve Antonsen
2016
Some sharp inequalities for multidimensional integral operators with homogeneous kernel: An overview and new results
 • Dag Lukkassen
 • Lars Erik Persson
 • Stefan G. Samko
 • Peter Wall
2016
Automatic multi-sensor forest vegetation height mapping methods for Tanzania
 • Øivind Due Trier
 • Arnt Børre Salberg
 • Jörg Haarpaintner
 • Dagrun Aarsten
 • Terje Gobakken
 • Erik Næsset
2016
CULRES - Remote sensing: Mapping and monitoring cultural heritage in the Svalbard Archipelago
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Elin Rose Myrvoll
 • Bernt Johansen
 • Stian Solbø
 • Stine Barlindhaug
2016
A method for automated snow avalanche debris detection through use of synthetic aperture radar (SAR) imaging
 • Hannah Vickers
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Yngvar Larsen
 • Heidi Hindberg
2016
Sentinel-1 SAR interferometry for deformation monitoring applications - lessons learned from the ESA SEOM InSARap study
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim J. Wright
 • Andy Hooper
 • Zbigniew Perski
 • John F. Dehls
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
 • Laura Stendardi
 • Stein Rune Karlsen
2016
Discovery of a novel covalent non-β-lactam inhibitor of the metallo-β-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Anastasia Albert
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016)
 • Tore Riise
2016
Changes in growing season productivity of Northern vegetation inferred from long-term remote sensing data.
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Hannah Vickers
 • Kjell Arild Høgda
 • Bogdan Zagajewski
2016
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Something is "subsiding" in the state of Denmark - Operational prospects for nationwide subsidence mapping with Sentinel-1
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Are we drowning? Urban land subsidence in Thyborøn, Denmark, from ERS-2 and Sentinel-1 imagery and precision leveling
 • Joanna Fredenslund Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
2016
Carbon Nanotube Spectrally Selective Solar Absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Quang Hong Nguyen
 • Tobias Kristoffer Boström
2015
Mediasync Report 2015: Evaluating timed playback of HTML5 Media. (28/2015)
 • Njål Borch
 • Ingar M Arntzen
2015
Monitoring cultural heritage environments in Svalbard – Smeerenburg, a whaling station on Amsterdam Island
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Stian Solbø
 • Stine Barlindhaug
 • Anne Cathrine Flyen
 • Elin Rose Myrvoll
 • Bernt Johansen
2015
Stedsidentifisering og tilhørighet blant samer I Tromsø, Rovaniemi og Umeå
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Arctic Science Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Operator’s Handbook
 • Rune Storvold
 • Clifford Sweatte
 • Pierre Ruel
 • Mark Wuennenberg
 • Karen Tarr
 • Morten Raustein
 • Thomas Hillesøy
 • Tove Lundberg
 • Mark Sumich
 • Kjell-Sture Johansen
2015
Efficiency improvement in nonprime crystalline silicon solar cells by chemical isolation of shunts under front metallization
 • Dilip Chithambaranadhan
 • Vaithianathan Veeramuthu
 • Quang Hong Nguyen
 • Timothy Lommasson
 • Richard Goldberg
 • Tobias Kristoffer Boström
2015
Single-mode limit and bending losses for shallow Rib Si3N4 waveguides
 • Firehun Tsige Dullo
 • Jean-Claude Tinguely
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2015
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Olav Strand
 • Taejin Park
 • Per Fauchald
 • Ranga B. Myneni
 • Jarle W. Bjerke
2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)
 • Marit Aure
2015
On-chip phase measurement for microparticles trapped on a waveguide
 • Firehun Tsige Dullo
 • Olav Gaute Hellesø
2015
Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten(31/2015)
 • yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
2015
Indicator Species Population Monitoring in Antarctica with UAV
 • Anna Zmarz
 • Małgorzata Korczak-Abshire
 • Rune Storvold
 • Mirosław Rodzewicz
 • Izabella Kedzierska
2015
Industrial Encroachments and Dispossession of Indigenous Lands. Impact Analyses for Whom? Oral Presentation in Session "Social Work in Remote Areas".
 • Jan Åge Riseth
2015

Sider