Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2040 publikasjoner
Side 44 av 51
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies.
 • Jan Åge Riseth
2003
Noen erfaringer fra arbeidet med Rallarveien Rombaksbotn-Bjørnfjell, Narvik Kommune.
 • Jan Åge Riseth
2003
Evaluering av prosjektet "Bevegelseshemmede i jobb"
 • Paul Pedersen
2003
FloodMan Minutes of First Users Workshop, Oslo, June 26.
 • I. Solheim
2003
Effects of climate change on the distribution and development of palsa peatlands
 • K. A. Høgda
 • H. Tømmervik
 • K. B. Strann
 • S. O. Dahl
 • K. Isaksen
 • A. Moen
 • A. Nesje
 • J. L. Sollid
 • K. D. Vorren
2003
Regionale endringar i statleg sektor
 • Ivar Lie
2003
Validation of the ASAR Wave Mode Level 2 Product using Wam and Buoy Spectra
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
 • B. Chapron
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies: Five Years of Successful Research Education in the North.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003
"Vi må tenke radikalt nytt." Tredje rapport i prosjekt "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".
 • May-Britt Ellingsen
2003
FloodMan Miniutes of progress Meeting 1
 • M Hallilainen
 • T Tares
 • E Santi
 • P Brusotti
 • P Krahe
 • M Hammer
 • D Duisendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T Silander
 • M Huokuba
 • B Vehvilainen
 • V Keskisarja
 • R.T Lind
 • G.J Evertsen
 • I Solheim
2003
Quality assessment of ENVISAT ASAR Wave mode products based on regional and seasonal comparisions with WAM model outputs
 • V. Kerbaol
 • Harald Johnsen
 • B. Chapron
 • B. Rosich
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003
Fortellinga om kompetansesamfunnet. Om tillit og risiko i et regionalt utviklingsprosjekt.
 • M. B. Ellingsen
2003
FloodMan Software Reguirement and Design Document
 • G.J Evertsen
 • A. Finnseth
2003
Nature Conservancy and Recreation Policies’ Impacts on an Indigenous Resource Management Practice – Some Perspectives on the Case of Sámi Reindeer Management in Balvatn, Northern Norway
 • Jan Åge Riseth
2003
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.FUNK-moderne nettbaserte tjenester for alle
 • W. Finnset
2002
Bredbåndsfylket Troms. Kommunene i fylket - Kartlegging i alle kommunene. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett - et HØYKOM-prosjekt
 • E. Brox
 • A. Heggelund
2002
Økonomisk aktivitet basert på reker i Norge. Innspill til SND sitt arbeid med å utvikle ny strategi for marin sektor.
 • M. Aanesen
 • G. R. Karlsen
2002
Kvinner i reindrifta.
 • Stig Karlstad (red)
 • Kari Folkenborg
 • Jan Åge Riseth
 • Unni Krogh
2002
Geographical Information Networks, A distributed System for Generating Interactive Maps
 • E. Brox
 • P. Currie
 • D. Diesen
 • A. Finnset
 • K. J. Grøttum
 • M. E. Johansen
 • G. Jøkulsson
 • R. Sylvarnes
 • R. Tøllefsen
2002
Omega: Field report from Svartisen
 • M. Indregard
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
2002
Intellektuell kapital. Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank1 Nord Norge.
 • G. Alteren
2002
Flood extent monitoring by Radarsat during a flood event in Norway.
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
2002
Nedbrytning og vedlikehold av betongkonstruksjoner - Hvordan redusere kostnader?
 • Roy Antonsen
 • Bård Arntsen
 • Geir Horrigmoe
2002
Intellektuell kapital. Vedlegg til tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank1 Nord Norge.
 • G. Alteren
2002
Grenseløs verdighet
 • Britt Kramvig
 • Kirsten Stien
2002
Monitoring vegetation changes in Pasvik (Norway) and Pechenga in Kola Peninsula (Russia) using multi-temporal Landsat MSS/TM data.
 • K. A. Høgda
 • I. Solheim
 • H. Tømmervik
2002
Geographical Information Networks, a Distributed System for Generating Interactive Maps
 • Ellen Brox
 • Pål Currie
 • Dag Diesen
 • Asgeir Finnseth
 • Karl Johan Grøttum
 • Mai-Eli Johansen
 • Gudmundur Jøkulsson
 • Rune Sylvarnes
 • Torunn A. Tøllefsen
2002
Organizational choice and uncertainty in the business environments.
 • G. Alteren
2002
Satellite-observed SCA in a runoff model”
 • R. V. Engeset
 • H. C. Udnæs
 • T. Guneriussen
 • H. Koren
 • E. Malnes
 • R. Solberg
 • E. Alfnes
2002
Ikke for kvinnenes skyld... En analyse av kvinnerettet distriktspolitikk i Norge 1980-2000.
 • A. T. Lotherington
2002
A survey of exporting firms located in Norway: An investigation of two theoretical models.
 • G. Alteren
2002
Floodman and flooding in Eastern Europe
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • A. W. Theodorsen
2002
Intellektuell kapital II - Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank1 Nord-Norge.
 • G. Alteren
2002
Det sivile samfunn som utgangspunkt for næringsutvikling.
 • K. E. Halvorsen
2002
The consumer and popular magazine journalism: A study of interpretation and meaning-making
 • Trine Kvidal
2002
Beitetilstand-resultat av økologi eller menneskelig handling?
 • Jan Åge Riseth
2002
Sea ice classification: Correction for incidense angle variation in Radarsat wide swath scenes.
 • E. Malnes
 • T. Gunerussen
2002
Fokus på "FOKUS kompetanse". Hva er gjort, og hva kan gjøres?
 • G. Bye
 • Å. Danielsen
2002
Konstruksjon av politiske problemer. Hva slags problem representerer likestilling?
 • A. T. Lotherington
2002

Sider