Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2104 publikasjoner
Side 44 av 53
Sustaining Sámi Reindeer Management in Northern Fennoscandia.
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Bernt Johansen
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente Liljan Lind Kassah
 • Ann Therese (red) Lotherington
2004
ERS-2 Firn line Detection Svartisen.
 • R. Storvold
 • K.A. Høgda
 • M. Indregard
 • I. Lauknes
2004
Arena Romklynge - sluttrapport
 • J. B. Rydningen
2004
“So the last shall be first, and the first last”? Sámi Reindeer Management vs. other land users in Mid-Scandinavia.
 • Jan Åge Riseth
 • Frode Gundersen
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Finnmark
 • Toril M Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
ERS-1/2 Tandem InSAR DEM Svartisen.
 • M. Indregard
 • K.A. Høgda
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2004
Government financial transfers to the fish harvesting, processing and aquaculture industries. Norway 1990-2002
 • Øystein Hermansen
 • Ola Flaaten
2004
Airborne InSAR DEM Engabreen. Campaign and Results
 • K. A. Høgda
 • M. Jackson
 • T. Geist
 • E. Malnes
 • I. Lauknes
 • H. Elvehøy
 • H. Johnsen
2004
"Kunsten er ikke å få en ide..."
 • Toril M Ringholm
2004
Et Teknologisk Konsept for et Helhetlig Overvåknings- og Informasjonssystem for Marint Miljø og Fremmedstoffer i Fisk.
 • L.K. Vognild
 • E. Brox
 • M.L.H. Wasmuth
2004
Searching in variably connected P2P networks. Conference Las Vegas
 • Njål Borch
 • Lars Kristian Vognild
2004
Dual-frequency dual-wavenumber formulations of harmonizable random fields
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
2004
Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester
 • Birgit Abelsen
 • Frank Olsen
2004
EnviWave 2nd Annual Report
 • H. Johnsen
2004
Ecolabelling in fisheries: An effective conservation tool?
 • Alf Håkon Hoel
2004
Homomorphic Wavelet-Based Statical Despeckling of SAR Images
 • S. Solbø
 • T. Eltoft
2004
SAR Firn Line Detection and Glacial Climate Response; Svartisen Glacier, Northern Norway
 • R. Storvold
 • K. A. Høgda
 • E. Malnes
2004
Effects of infrastructure on migration and range use of wild reindeer
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2004
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies: Five Years of Successful Research Education in the North.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003
Statlege overføringar
 • Sveinung Eikeland
2003
Progressive impact of piecemeal infrastructure development on wild reindeer
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.
 • Ellen Brox
 • Arild Buanes
 • Bernt Holst
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Asgeir Finnseth
 • Knut Skog
 • Frank Otto Olsen
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003
Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv
 • Maar Stangeland
 • Inge Berg Nilssen
2003
Nature Conservancy and Recreation Policies’ Impacts on an Indigenous Resource Management Practice – Some Perspectives on the Case of Sámi Reindeer Management in Balvatn, Northern Norway
 • Jan Åge Riseth
2003
FloodMan Minutes of Kick off Meeting
 • S Paloscia
 • M Hallilainen
 • C. Magagna
 • P. Brusotti
 • P Krahe
 • D Duizendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T. Silander
 • L Steinbakk
 • M Indregard
 • E. Malnes
 • M.L. Wasmuth
 • A. Finnseth
 • S. Solbø
 • T. Tøllefsen
 • T. Eltoft
 • I. Solheim
2003
Veiledningshefte: Registrering av fenologi i Norge
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • H. Tømmervik
 • F. E. Wielgolaski
 • K. A. Høgda
 • O. V. Kvam
2003
Blåskjelldyrking
 • Tor Larsen
2003
Evaluering av prosjektet "Bevegelseshemmede i jobb"
 • Paul Pedersen
2003
FloodMan Minutes of First Users Workshop, Oslo, June 26.
 • I. Solheim
2003
Effects of climate change on the distribution and development of palsa peatlands
 • K. A. Høgda
 • H. Tømmervik
 • K. B. Strann
 • S. O. Dahl
 • K. Isaksen
 • A. Moen
 • A. Nesje
 • J. L. Sollid
 • K. D. Vorren
2003
Regionale endringar i statleg sektor
 • Ivar Lie
2003
Validation of the ASAR Wave Mode Level 2 Product using Wam and Buoy Spectra
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
 • B. Chapron
2003
"Vi må tenke radikalt nytt." Tredje rapport i prosjekt "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".
 • May-Britt Ellingsen
2003
FloodMan Miniutes of progress Meeting 1
 • M Hallilainen
 • T Tares
 • E Santi
 • P Brusotti
 • P Krahe
 • M Hammer
 • D Duisendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T Silander
 • M Huokuba
 • B Vehvilainen
 • V Keskisarja
 • R.T Lind
 • G.J Evertsen
 • I Solheim
2003
Quality assessment of ENVISAT ASAR Wave mode products based on regional and seasonal comparisions with WAM model outputs
 • V. Kerbaol
 • Harald Johnsen
 • B. Chapron
 • B. Rosich
2003
Fortellinga om kompetansesamfunnet. Om tillit og risiko i et regionalt utviklingsprosjekt.
 • M. B. Ellingsen
2003
FloodMan Software Reguirement and Design Document
 • G.J Evertsen
 • A. Finnseth
2003
Konjunkturbarometer for Nord-Norge.
 • F. Olsen
 • P. Pedersen
2003

Sider