Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1996 publikasjoner
Side 44 av 50
Lokaliseringsbetingelser og drivkrefter for utvikling i marine næringer.
 • E. Mikkelsen
2002
User and operational requirements for the OMEGA prototype
 • R. Sylvarnes
2002
Bredbåndsfylket Troms – kartlegginger og mulige anvendelser
 • E. Brox
 • A. Heggelund
 • P. Currie
2002
Snøhvit - en ny æra i nord?
 • M. R. Midtgard
2002
Brukergrensesnitt i GAID: Sluttrapport
 • K. J. Grøttum
2002
Testapplikasjon for registrering av POI-data i en GIN-database
 • D. Diesen
 • M. E. Johansen
2002
Konjunkturbarometer for Nord-Norge våren 2002.
 • E. I. Mikkelsen
 • F. Olsen
 • P. Pedersen
2002
OGIN-PILOT, forprosjekt
 • K. Skog
2002
Film i skolene.Rapport fra forprosjektet Film og Sånt
 • E. Brox
 • A. Heggelund
 • P. Currie
 • T. B. Andersen
 • T. Aspenes
2002
Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Høst 2002.
 • Paul (red) Pedersen
2002
Utredning av LGIS klient
 • K. Skog
2002
FilmFil. Et prosjekt for å utnytte film som læremiddel, arbeidsmetode og kunstform i skoler.
 • E. Brox
 • A. Heggelund
 • P. Currie
 • T. B. Andersen
 • T Aspenes
 • A. Myrstad
 • J. Forshaug
2002
Verdiskaping - hvem, hva, hvor? Arenabilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høst 2002.
 • F. Olsen
 • P. Pedersen
 • T. Øines
2002
Data Organization and Acquisition Plan
 • H. Johnsen
2002
Læringsmiljø Dyrøy Forprosjekt
 • E. Brox
 • J. Ryvoll
 • R. Espenes
2002
Bruks- og verneplan for Junkerdal/Balvatn. Konsekvensutredning for samisk kulturutøvelse.
 • J. Å. Riseth
2002
A Flexible Framework for Evaluation of New Algorithms for Dialogue Systems
 • P. Cenek
2002
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.Travel - framtidas nettbaserte tjenesteyting med reiseliv som case
 • W. Finnset
2002
Naturen – et system for naturfagsundervisning og innsamling av fenologiske data til klimaforskning
 • T. Tøllefsen
 • E. Brox
 • H. Tømmervik
 • K. B. Strann
2002
Marine samfunn - samfunnsmessige forutsetninger for økt verdiskapning i marin sektor.
 • A. Rydningen
 • J. P. Johnsen
2002
Geographical Information Networks, A distributed System for Generating Interactive Maps
 • E. Brox
 • P. Currie
 • D. Diesen
 • A. Finnset
 • K. J. Grøttum
 • M. E. Johansen
 • G. Jøkulsson
 • R. Sylvarnes
 • R. Tøllefsen
2002
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.FUNK-moderne nettbaserte tjenester for alle
 • W. Finnset
2002
Bredbåndsfylket Troms. Kommunene i fylket - Kartlegging i alle kommunene. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett - et HØYKOM-prosjekt
 • E. Brox
 • A. Heggelund
2002
Økonomisk aktivitet basert på reker i Norge. Innspill til SND sitt arbeid med å utvikle ny strategi for marin sektor.
 • M. Aanesen
 • G. R. Karlsen
2002
Kvinner i reindrifta.
 • Stig Karlstad (red)
 • Kari Folkenborg
 • Jan Åge Riseth
 • Unni Krogh
2002
Flood extent monitoring by Radarsat during a flood event in Norway.
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
2002
Nedbrytning og vedlikehold av betongkonstruksjoner - Hvordan redusere kostnader?
 • Roy Antonsen
 • Bård Arntsen
 • Geir Horrigmoe
2002
Bredbåndsfylket Troms- kartlegging i alle kommuner. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
2002
Omega: Field report from Svartisen
 • M. Indregard
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
2002
Intellektuell kapital. Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank1 Nord Norge.
 • G. Alteren
2002
Monitoring vegetation changes in Pasvik (Norway) and Pechenga in Kola Peninsula (Russia) using multi-temporal Landsat MSS/TM data.
 • K. A. Høgda
 • I. Solheim
 • H. Tømmervik
2002
Geographical Information Networks, a Distributed System for Generating Interactive Maps
 • Ellen Brox
 • Pål Currie
 • Dag Diesen
 • Asgeir Finnseth
 • Karl Johan Grøttum
 • Mai-Eli Johansen
 • Gudmundur Jøkulsson
 • Rune Sylvarnes
 • Torunn A. Tøllefsen
2002
Some ASAR Wave Mode Level 2 Results
 • H. Johnsen
2001
KNYT ~ Kunst, ny teknologi og næringsutvikling.
 • A. W. Theodorsen
 • M. E. Johansen
 • P. Kvist
 • K. M. Mælen
2001
Ocean Waves and Winds from ENVISAT ASAR Wave Mode
 • H. Johnsen
2001
Geokoding av Radarsat/ERS SAR SLC data på CEOS format. Enkel dokumentasjon
 • I. Lauknes
2001
Envisat ASAR Level 2 Wave Mode Product Algorithm Spesification
 • G. Engen
 • H. Johnsen
 • K. A. Høgda
 • B. Chapron
2001
Sysselsetting og kompetansebehov. Omstilling og endrede kompetansekrav i yrkeslivet og mulige konsekvenser for høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge
 • M. B. Ellingsen
 • E. I. Mikkelsen
2001
The ERS Image Mode Level 2 Algorithm - Software User Manual and Installation Guide
 • H. Johnsen
2001
Tjeneste for oppdatering av elektroniske sjøkart TOES
 • K. A. Høgda
 • I. Tellefsen
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
 • T. Skyseth
2001

Sider