Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2104 publikasjoner
Side 6 av 53
Are safe experiences boring? Four narratives, Four categories
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2016
On-chip methane sensing with a cryptophane-A cladded Mach-Zehnder interferometer
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Jørn H Hansen
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
Spatial variations in fault friction related to lithology from rupture and afterslip of the 2014 South Napa, California, earthquake
 • Michael A. Floyd
 • Richard J. Walters
 • John R. Elliott
 • Gareth J. Funning
 • Jerry L. Svarc
 • Jessica R. Murray
 • Andy Hooper
 • yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Roland Bürgmann
 • Ingrid A. Johanson
 • Tim J. Wright
2016
Preliminary study on nesting Adélie penguins disturbance by unmanned aerial vehicles.
 • M. Korczak-Abshire
 • A. Kidawa
 • A. Zmarz
 • Rune Storvold
 • Stein Rune Karlsen
 • M. Rodzewicz
 • K. Chwedorzewska
 • A. Znój
2016
In situ validation of segmented SAR satellite scenes of young Arctic thin landfast sea ice - Examples of the Kongsfjorden 2016 spring campaign
 • Jean Negrel
 • Sebastian Gerland
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Vahid Akbari
 • Tom Rune Lauknes
 • Line Rouyet
 • Rune Storvold
2016
North State - Improving Carbon Balance Modeling of Northern Forest Ecosystems through Copernicus Data
 • Tuomas Häme
 • Teemu Mutanen
 • Shaun Quegan
 • Euripides Kantzas
 • Annikki Mäkelä
 • Francesco Minunno
 • Jón Atli Benediktsson
 • Nicola Falco
 • Jörg Haarpaintner
 • Corine Davids
 • Vladimir Elsakov
 • Jussi Rasinmäki
2016
Offentlig regulering av reindrifta i Norge. Retorikk og realiteter.
 • Jan Åge Riseth
2016
Combining satellite data for better tropical forest monitoring.
 • J. Reiche
 • Richard E. Lucas
 • Anthea L. Mitchell
 • Jan Verbesselt
 • D.H. Hoekman
 • Jörg Haarpaintner
 • Josef Kellndorfer
 • Åke Rosenqvist
 • Eric A. Lehmann
 • Curtis E. Woodcock
 • Frank Martin Seifert
 • Martin Herold
2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv - Utredning med utgangspunkt i kommunereformen (9/2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ingvild Nylund
2016
Distribution of oil in sea ice: Laboratory Experiments for 3-dimensional microCT investigations
 • Martina Lan Salomon
 • Sønke Maus
 • Martin Arntsen
 • Megan Eileen O'Sadnick
 • Christian Petrich
 • Fabian Wilde
2016
Quad-polarimetric SAR for detection and characterization of icebergs
 • Vahid Akbari
 • Camilla Brekke
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Rune Storvold
 • Agnar Holten Sivertsen
2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2016
PERMASAT - Satellites for detection of permafrost landscape changes in Arctic regions - Final report (12/2016)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Eirik Malnes
 • Hanne H Christiansen
 • yngvar Larsen
 • Kjell Arild Høgda
2016
Lokalsamfunnet som integreringsarena
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2016
SAR for Redd+ in the Mai Ndombe Distric (DRC)
 • Jörg Haarpaintner
2016
Do indigenous interests have a say in planning of new mining projects? Experiences from Finnmark, Norway
 • Vigdis Nygaard
2016
Et offer, en aktør og en suksess
 • yngve Antonsen
2016
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016)
 • Nils Håheim-Saers
2016
Temperature Sensitivity of a Waveguide Young Interferometer
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Jana Jágerská
 • Svein Ketil Jacobsen
 • Olav Gaute Hellesø
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
 • Eirik Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Anne Katrine Normann
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Andrew Taylor
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • yngvar Larsen
2016
Delt Situasjonsforståelse
 • yngve Antonsen
2016
Some sharp inequalities for integral operators with homogeneous kernel
 • Dag Lukkassen
 • Lars-Erik Persson
 • Stefan G. Samko
2016
Accelerated ageing tests of carbon nanotube spectrally selective solar absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Tobias Boström
2016
E-GEM-European GNSS-R environmental monitoring
 • Nuno Catarino
 • Jorge Bandeiras
 • Tiago Peres
 • Pedro Silva
 • Adriano Camps
 • Hugo Carreño
 • Estel Cardellach
 • Bertrand Chapron
 • Johnny Andre Johannessen
 • Richard Danielson
 • Leila Guerriero
 • Nazzareno Pierdicca
 • Nilda Sánchez
 • Rune Storvold
 • Jens Wickert
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Samisk myndighet og territorialitet
 • Falch Torvald
 • Per Selle
2016
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.
 • May-Britt Ellingsen
2016
Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)
 • May-Britt Ellingsen
 • yngve Antonsen
2016
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Stian Solbø
2015
Auroral ion acoustic wave enhancement observed with a radar interferometer system
 • Nicola M. Schlatter
 • Vasyl Belyey
 • Björn Johan Gustavsson
 • Nickolay Ivchenko
 • Daniel Whiter
 • Hanna Dahlgren
 • Sam Tuttle
 • Tom Grydeland
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • yngve Antonsen
 • Anne Katrine Normann
 • Rudi Kirkhaug
 • Siri Tønnessen
2015
Foreløpige resultater SARiNOR WP3 SØK
 • yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
2015
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Sindre Myhr
2015
Structure elucidation of intact phospholipids in marine oils by HR-MSE
 • Brogård Charlotte
 • Morten Kaare Moe
 • Terje Vasskog
2015
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 2 med tunnel gjennom Malingsfjellet/Skárttašvárri. Rapport 3/2015
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2015
Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the Adverse Impacts of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed by Sami in Their Four Home States.
 • Vigdis Nygaard
 • Timo Koivurova
 • Vladimir Masloboev
 • Kamrul Hossain
 • Anna Petretei
 • Svetlana Vinogradova
2015
Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015)
 • Arild Buanes
2015

Sider