Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1996 publikasjoner
Side 6 av 50
Indicator Species Population Monitoring in Antarctica with UAV
 • Anna Zmarz
 • Małgorzata Korczak-Abshire
 • Rune Storvold
 • Mirosław Rodzewicz
 • Izabella Kedzierska
2015
User requirements for the snow and land ice services - CryoLand
 • Eirik Malnes
 • Arild Buanes
 • Thomas Nagler
 • Gabriele Bippus
 • David Gustafsson
 • Christian Schiller
 • Sari Metsämäki
 • Jouni Pulliainen
 • Kari Luojus
 • Hans Eilif Larsen
 • Rune Solberg
 • Andrei Diamandi
 • Andreas Wiesmann
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • yngve Antonsen
 • Anne Katrine Normann
 • Rudi Kirkhaug
 • Siri Tønnessen
2015
Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities
 • Mai Camilla Munkejord
 • Marit Aure
2015
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør.
 • Else Grete Broderstad
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2015
Forest and forest change mapping with C-and L-band SAR in Liwale, Tanzania
 • Jörg Haarpaintner
 • Corine Davids
 • Heidi Hindberg
 • Eliakimu Zahabu
 • Rogers Ernerst Malimbwi
2015
A revolution without people? Closing the people-policy gap in aquaculture development
 • Gesche Krause
 • Cecile Brugere
 • Amy Diedrich
 • Michael W. Ebeling
 • Sebastian C.A. Ferse
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • José A. Pérez Agúndez
 • Selina M. Stead
 • Nardine Stybel
 • Max Troell
2015
Carbon Nanotube Spectrally Selective Solar Absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Quang Hong Nguyen
 • Tobias Kristoffer Boström
2015
The rural rescue- Work migrants in place
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2015
Health and social media: Perfect storm of information
 • Luis Fernandez-Luque
 • Teresa Bau
2015
Conceptual Design of Cost-effective and Environmentally-friendly Configurations for an Integrated Industrial Complex
 • Chen Chen
 • Ross Wakelin
2015
CitySaami?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
A dem-based tool for safety analysis of gravity dams
 • Eduardo Martins Bretas
 • Tor Arne Jenssen
2015
Etterprøving av utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte-og øvingsfelt. Tematisk etterundersøkelse reindrift. Rapport 22/2015
 • Jan Åge Riseth
2015
Tropical forest remote sensing services for the Democratic Republic of Congo inside the EU FP7 'recover' project (final results 2000-2012)
 • Jörg Haarpaintner
 • David de la Fuente Blanco
 • Fabian Enßle
 • Pawanjeet Singh Datta
 • André Mazinga
 • Cédric Singa
 • Landing Mane
2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)
 • Marit Aure
2015
Globalization and local content in extractive industries in the North
 • Vigdis Nygaard
2015
Fatherhood and E-RGM in The Petroleum Industry in Norway
 • Marit Aure
2015
The 2014-2015 eruption of Fogo volcano: Geodetic modeling of Sentinel-1 TOPS interferometry
 • Pablo González
 • Marco Bagnardi
 • Andrew Hooper
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Sergey Samsonov
 • Tim J. Wright
2015
Veksten i den samiske velgerbefolkningen og endringer i det samiske bosettningsmønsteret
 • Paul Pedersen
2015
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 1-Utbedring av eksisterende veg. Rapport 2/2015
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2015
Randomized trial of a novel game-based appointment system for a university hospital venereology unit: Study protocol
 • Elia Gabarron
 • Artur Serrano
 • Luis Fernandez Luque
 • Luis Fernandez-Luque
 • Rolf Wynn
 • Thomas Roger Griesbeck Schopf
2015
Imaging Sea Ice Structure by Remote Sensing Sensors
 • Torbjørn Eltoft
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Camilla Brekke
 • Stian Solbø
 • Sebastian Gerland
 • Alfred Hanssen
2015
Time-dependent spatial distribution of thermal stresses in the ice cover of a small reservoir
 • Christian Petrich
 • Irina Vasiljeva Sæther
 • Fransson Lennart
 • Bjørnar Sand
 • Bård Arntsen
2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk
 • Vigdis Nygaard
 • Jørgen Bro
2015
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.
 • Bjørn Bjerkli
 • Per Selle
2015
Arena for inkludering. resultater fra Bolyst gjennom ildsjeler
 • Marit Aure
2015
Manual detection of snow avalanche debris using high-resolution Radarsat-2 SAR images
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
2015
Kommunene som nærings- og samfunnsutviklere i et nytt kommunenorge
 • Elisabeth Angell
2015
Likheter og forskjeller i samepolitiske saker og gryende samisk nasjonalbygging
 • Paul Pedersen
2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Stian Solbø
2015
Auroral ion acoustic wave enhancement observed with a radar interferometer system
 • Nicola M. Schlatter
 • Vasyl Belyey
 • Björn Johan Gustavsson
 • Nickolay Ivchenko
 • Daniel Whiter
 • Hanna Dahlgren
 • Sam Tuttle
 • Tom Grydeland
2015
Spaceborne radar interferometry (InSAR) for natural hazards, landslides and infrastructure: limitations and potential.
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Kjell Arild Høgda
2015
Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Jan Åge Riseth
2015
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser
 • Marit Aure
 • Vigdis Nygaard
 • Agnete Wiborg
2015
Ocean Currents and Sentinel 1
 • Harald Johnsen
2015
First Sentinel-1 detections of avalanche debris
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Hannah Vickers
2015
Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Reindrift og produktivitet -muligheter og begrensninger
 • Jan Åge Riseth
2015

Sider