Herøy som integreringsarena (10/2015)

Herøy som integreringsarena (10/2015)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
10/2015
Følgeforskningen har vist at prosjektet «Integrering og inkludering av tilflyttere i Herøy» har lyktes i å få mange til å bosette seg. Her har individuell rådgiving, hjelp til bosetting, språkopplæring og omdømmearbeid vært viktig. Prosjektet bidrar til integrering på mange områder ved at de har skapt nye møteplasser og arenaer, og de bidrar til språkopplæring som er et kritisk punkt i integreringsarbeidet. Tydelig satsing på prosjektet med ansettelse av egen prosjektleder, samt sterkt og brei forankring i kommunens organisasjon har vært viktig.
 
Prosjektet har hatt et bredt anlagt perspektiv på integrering. Vi peker på at det å forstå kompleksiteten i lokalsamfunnet som integreringsarena krever forståelse for mangfoldet av livet som utfolder seg der. Ved å se på steder som sammenvevde møtesteder, som en «verden av verdener» som griper inn i hverandre, har vi vært opptatt av de behovene som finner sammen, og ikke finner sammen, i livet på stedet.
 
Gjennom å gi et innblikk i noen av de prosessene som fører til ulike møter og ikke-møter i Herøy, har vi illustrert hvordan mobilitet bidrar til steders flyktighet gjennom nye og delvis skjøre forbindelser. Arbeidsmigranter kan bidra til å «redde» samfunn som Herøy ved å sørge for en positiv befolkningsutvikling og dermed sikre grunnlaget for nødvendige offentlige og private tjenester. De bidrar også til å endre dem.
 
I mange tilfeller har arbeidsmigrantene få muligheter til å knytte seg til steder og bidra til det sosiale livet gjennom aktiviteter og samhandling med andre folk som bor der. Prosjektet har søkt å møte mangfoldet av utfordringer gjennom en rekke ulike tiltak. Det er viktig og nødvendig. Integreringsarbeidet møter likevel mange utfordringer. Ikke alle forsøk på skape møtesteder resulterer i gode møter. Disse utfordringene har ført til mye læring og justering av prosjektets arbeidsmåter og tiltak, og fremhever kompleksiteten i integreringsarbeidet.