Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016)

Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Populærvitenskapelig
Publikasjonskanal: 
Bransjeråd Bergverk
År: 
2016

Bransjeråd Bergverk; 2016-06-16 - 2016-06-16
NORUTAL