Innovasjon og politikk for et globalisert næringsliv

Innovasjon og politikk for et globalisert næringsliv

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Notat
Publikasjonskanal: 
Norut
År: 
2017
Volum: 
1/2017

Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016.

Dette notatet oppsummerer de mest sentrale resultatene fra VRI3 forskningsprosjektet for Finnmark.