Jordobservasjon og overvåkingsteknologien for Nordområdene

Jordobservasjon og overvåkingsteknologien for Nordområdene

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Norges Forskningsråd
År: 
2013