Slitasje på vegetasjon ved landstigningsplasser og kulturminner. Fjernmåling og intensiv overvåking

Slitasje på vegetasjon ved landstigningsplasser og kulturminner. Fjernmåling og intensiv overvåking

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Norsk Polarinstitutt
År: 
2014