Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2077 publikasjoner
Side 6 av 52
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
 • Laura Stendardi
 • Stein Rune Karlsen
2016
Discovery of a novel covalent non-β-lactam inhibitor of the metallo-β-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Anastasia Albert
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind
 • Vigdis Nygaard
 • Trond Nilsen
2016
Using 2D InSAR, dGNSS and structural field data to understand the deformation mechanism of the unstable rock slope Gamanjunni 3, northern Norway
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • Thierry Oppikofer
 • John F. Dehls
 • Reginald Leonhard Manfred Hermanns
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • Trond Eiken
2016
Are we drowning? A case study of land subsidence over Thyborøn, Denmark, from ERS and Sentinel-1 imagery and high-precision leveling measurements
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016
Carbon Nanotube Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers
 • Zhonghua Chen
2016
Improved measurements of sea surface velocity from Envisat ASAR and Sentinel-1
 • Morten Wergeland Hansen
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
 • Johnny Andre Johannessen
 • Anton Korosov
2016
Discovery of a Novel Covalent Inhibitor of the Metallo-beta-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Trine Josefine Olsen Carlsen
 • Anastasia Albert
 • Susann Skagseth
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
 • Trond Nilsen
 • Stig Karlstad
2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
2016
Industrial Encroachments and Dispossession of Indigenous Lands. Impact Analyses for Whom? Oral Presentation in Session "Social Work in Remote Areas".
 • Jan Åge Riseth
2015
The use of quantitative models to assess long-term climate–vegetation dynamics – A case study from the northern Scandinavian Mountains
 • Per Johan E Sjøgren
 • Stein Rune Karlsen
 • Christin E Jensen
2015
Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008
 • Nils Aarsæther
 • geir bye
2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)
 • Marit Aure
2015
On-chip phase measurement for microparticles trapped on a waveguide
 • Firehun Tsige Dullo
 • Olav Gaute Hellesø
2015
Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten
 • yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
2015
Indicator Species Population Monitoring in Antarctica with UAV
 • Anna Zmarz
 • Małgorzata Korczak-Abshire
 • Rune Storvold
 • Mirosław Rodzewicz
 • Izabella Kedzierska
2015
Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data
 • Thomas Kræmer
 • Harald Johnsen
 • Camilla Brekke
2015
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste
 • Heidi Rapp Nilsen
2015
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
 • Mikel Zorrilla
 • Njål Borch
 • Francois Daoust
 • Alexander Erk
 • Julian Florez
 • Alberto Lafuente
2015
Analysis of EU - USA cooperation opportunities on IT skills for healthcare workforce
 • Vicente Traver
 • Stathis Konstantinidis
 • Panagiotis D. Bamidis
 • Nabil Zary
2015
Spaceborne radar interferometry (InSAR) for natural hazards, landslides and infrastructure: limitations and potential. (5/2015)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Kjell Arild Høgda
2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk
 • Vigdis Nygaard
 • Jørgen Bro
2015
Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities
 • Mai Camilla Munkejord
 • Marit Aure
2015
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
 • Toril Ringholm
 • Per Kristian Alnes
 • Atle Hauge
 • Ivar Lie
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Katrine Gløtvold-Solbu
2015
Concrete walls weakened by openings as compression members: A review
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
 • Thomas Blanksvärd
 • Björn Täljsten
2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
 • Alma Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Stian Solbø
2015
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse (2015:4)
 • Elisabeth Angell
 • Toril Ringholm
 • Jørgen Bro
2015
SARINOR WP 3 "SØK"
 • yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Jan Åge Riseth
2015
Globalization and local content in extractive industries in the North
 • Vigdis Nygaard
2015
The rural rescue- Work migrants in place
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2015
Health and social media: Perfect storm of information
 • Luis Fernandez-Luque
 • Teresa Bau
2015
Conceptual Design of Cost-effective and Environmentally-friendly Configurations for an Integrated Industrial Complex
 • Chen Chen
 • Ross Wakelin
2015
CitySaami?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
A dem-based tool for safety analysis of gravity dams
 • Eduardo Martins Bretas
 • Tor Arne Jenssen
2015
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythórsson
 • Ingunn M. Tombre
2015

Sider