Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2077 publikasjoner
Side 52 av 52
Satellittovervåkning av snø på reinbeiter i Torneträsk området.[Satellite Remote sensing of snow on reindeer pastures in theTorneträsk region]
 • Eirik Malnes
 • Cecilia Johansson
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
“Nobelprisvinneren, reindrift og beitetilpasning”
 • Jan Åge Riseth
Samepolitikk - en innfallsvinkel for regional utvikling?
 • Eva Josefsen
New methods for estimating the torsional rigidity of composite bars
 • Peter Wall
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
ePatients on YouTube: Analysis of Four Experiences From the Patients' Perspective
 • Beni Gómez-Zúñiga
 • Luis Fernandez-Luque
 • Modesta Pousada
 • Eulàlia Hernández-Encuentra
 • Manuel Armayones
Nyskapende nordnorsk reiseliv
 • May-Britt Ellingsen
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Geir Bye
Miljøutfordringer i kø
 • Gro Alteren
 • Margrethe Aanesen
 • Frank Olsen
Uro i reinens rike [Reportasje som inkluderer intervju med Jan Åge Riseth].
 • Naren Næss Olsen
 • Jan Åge Riseth
Potential effects of temperature increase on forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway.[Potensiell fremtidig skogsutbredelse på Finnmarksvidda som en følge av temperaturøkning]
 • Stein Rune Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Ingunn Ims Vistnes
“Reindrift, beitetilpasning og nobelprisvinneren"
 • Jan Åge Riseth
Investing in Sustainability or Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global
 • Beate Kristine Sjåfjell
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Benjamin J. Richardson
Pluriactivity in Rural Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Ivar Lie
Reiterated homogenization of nonlinear monotone operators in a general deterministic setting
 • Dag Lukkassen
 • Gabriel Nguetseng
 • Hubert Nnang
 • Peter Wall
Self-Tracking, Social Media and Personal Health Records for Patient Empowered Self-Care
 • C. C. Paton
 • M Hansen
 • Luis Fernandez-Luque
Bedrifter + forskning=sant?
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
RIS-modellen: Relevant for perifere regioner?
 • James Tommy Karlsen
 • Arne Isaksen
 • Øyvind Heimset Larsen
 • Ingjerd Skogseid
 • Vigdis Nygaard
Evaluation of safety margins of Nordal bridge steel structure
 • Gabriel Sas
 • Sorin Bordea
 • Rune Nilsen
Moose body mass variation revisited: Disentangling effects of environmental conditions and genetics
 • Ivar Herfindal
 • Hallvard Haanes
 • Erling Johan Solberg
 • Knut H. Røed
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt-Erik Sæther
Biological surface-active compounds from marine bacteria
 • Nga Phuong Dang
 • Bjarne Landfald
 • Nils Peder Willassen
Hvorfor så få?
 • Marit Aure
 • Kari Lydersen
Electrophoretically deposited carbon nanotube spectrally selective solar absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Tobias Kristoffer Boström
Social media for empowering people with diabetes: Current status and future trends
 • Pedro Gomez-Galvez
 • Cristina Suárez Mejias
 • Luis Fernandez Luque
“Klimautfordinger i reindrift”
 • Rune Muladal
 • Jan Åge Riseth
Crossed ladders and Euler's quartic
 • Andrew Bremner
 • Ralph Høibakk
 • Dag Lukkassen
New satellite-based maps of the growing season north of 50 degrees N
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Anne Tolvanen
 • Bernt Johansen
 • Arve Elvebakk
Samhandlingens pris
 • Birgit Abelsen
 • Toril Ringholm
Gamification Strategy on Prevention of STDs for Youth
 • Elia Gabarron
 • Thomas Roger Griesbeck Schopf
 • Artur Serrano
 • Luis Fernandez-Luque
 • Enrique Dorronzoro
Pro-Anorexia and Pro-Recovery Photo Sharing: A Tale of Two Warring Tribes
 • Elad Yom-Tov
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ingmar Weber
 • Steven P. Crain
Earthquake monitoring gets boost from new satellite
 • John Elliott
 • Austin Elliott
 • Andrew Hooper
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim Wright
 • John R. Elliott
 • Austin J. Elliott
 • Andrew Hooper
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim J. Wright
Seismic analysis of masonry gravity dams using the Discrete Element Method: Implementation and application
 • Eduardo Martins Bretas
 • Jose Lemos
 • Paulo B. Lourenco
Integrering ved hjelp av frivillige organisasjoner
 • Marit Aure
 • Kari Lydersen
 • Håvard Lium
"Reintall og beiteressurser. Hva er grunnlaget for Reindriftsadministrasjonens tilrådinger om beitekapasitet?"
 • Jan Åge Riseth
Praksis og gode holdninger er ettertraktet
 • Elisabeth Angell
Reconstruction of historic sea ice conditions in a sub-Arctic lagoon
 • Christian Petrich
 • Adrienne C. Tivy
 • David H. Ward
The downside of the Balanced Scorecard: A case study from Norway
 • yngve Antonsen
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?
 • Frode Ramstad Johansen
 • Synnøve Rubach
 • Billington Mary G
 • Geir Bye
 • Helge Svare
 • Solesvik Marina
Analysis of non-stationary mode coupling by means of wavelet-bicoherence
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
 • Hans Pecseli

Sider