Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 520 publikasjoner
Side 1 av 13
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling
 • Jan Åge Riseth
2017
Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?
 • Jan Åge Riseth
2017
Remote sensing supported surveillance and characterization of tailings behavior at a gold mine site, Finland
 • Anssi Rauhala
 • Anne Tuomela
 • Pekka Rossi
 • Corine Davids
2017
Remote sensing of northern mines: supporting operation and environmental monitoring in cold conditions
 • Anne Tuomela
 • Corine Davids
 • Sven Knutsson
 • Roger Knutsson
 • Anssi Rauhala
 • Pekka Rossi
 • Line Rouyet
2017
Improved measurement of sea surface velocity from synthetic aperture radar
 • Morten Wergeland Hansen
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
 • Jan Even Øie Nilsen
2017
Doppler shifts retrieval from Sentinel 1 - Status and Way Forward
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
2017
Detection of Browning events using Sentinel-2, World-View 2/3 and UAV: Examples from Lofoten and Svalbard
 • Hans Tømmervik
 • Bogdan Zagajewski
 • Stein Rune Karlsen
 • Jarle W. Bjerke
2017
Landscape transitions from tundra/mountain heaths to forests the last century in northern Norway and the impact on reindeer husbandry: The likelihood for spreading climate sensitive infections (CSIs) in the future
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Stein Rune Karlsen
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
May Traditional Reindeer Herding Knowledge help in counteracting climate sensitive infections (CSIs)?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
 • Hans Tømmervik
 • Inge Even Danielsen
2017
Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?
 • Jan Åge Riseth
2017
On-chip methane sensors based on cryptophane-A cladded waveguide interferometers
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Magnus Engqvist
 • Jørn H Hansen
 • Stian Andre Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
Klimautfordringer og konsekvenser for reindrifta - Hva skjer med reinbeitene i Nordland når vintrene blir mildere og vekstsesongen lengre?
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
2016
Data-independent sequencing with the Timing Object. A JavaScript Sequencer for single-device and multi-device Web media.
 • Ingar M. Arntzen
 • Njål T. Borch
2016
On-chip methane sensing with a cryptophane-A cladded Mach-Zehnder interferometer
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Jørn H Hansen
 • Stian Andre Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
Multi-sensor fractional snow cover mapping by fusion of Sentinel-1 and Sentinel-3 data
 • Rune Solberg
 • Øystein Rudjord
 • Øivind Due Trier
 • Eirik Malnes
 • Heidi Hindberg
2016
Snow avalanche activity monitoring from space: Creating a complete avalanche activity dataset for a Norwegian forecasting region
 • Markus Eckerstorfer
 • Hannah Vickers
 • Eirik Malnes
2016
In situ validation of segmented SAR satellite scenes of young Arctic thin landfast sea ice - Examples of the Kongsfjorden 2016 spring campaign
 • Jean Negrel
 • Sebastian Gerland
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Vahid Akbari
 • Tom Rune Lauknes
 • Line Rouyet
 • Rune Storvold
2016
Synoptic meteorological conditions associated with snow drift and avalanche activity in a high arctic maritime snow climate
 • Holt Hancock
 • J. Hendrikx
 • Karl W. Birkeland
 • Markus Eckerstorfer
 • Hanne H Christiansen
2016
Improved measurements of sea surface velocity from Envisat ASAR and Sentinel-1
 • Morten Wergeland Hansen
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
 • Johnny Andre Johannessen
 • Anton Korosov
2016
Synspunkter på KU og en veileder for tema reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2016
Drone-based UWB radar to measure snow layering in avalanche starting zones
 • Rolf Ole Rydeng Jenssen
 • Markus Eckerstorfer
 • Hannah Vickers
 • Kjell Arild Høgda
 • Eirik Malnes
 • Svein Ketil Jacobsen
2016
North State - Improving Carbon Balance Modeling of Northern Forest Ecosystems through Copernicus Data
 • Tuomas Häme
 • Teemu Mutanen
 • Shaun Quegan
 • Euripides Kantzas
 • Annikki Mäkelä
 • Francesco Minunno
 • Jón Atli Benediktsson
 • Nicola Falco
 • Jörg Haarpaintner
 • Corine Davids
 • Vladimir Elsakov
 • Jussi Rasinmäki
2016
Offentlig regulering av reindrifta i Norge. Retorikk og realiteter.
 • Jan Åge Riseth
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind
 • Vigdis Nygaard
 • Trond Nilsen
2016
Innovating in MNCs Innovation modes and outcomes at play
 • Heidi Aslesen
 • Katja Maria Hydle
 • Vigdis Nygaard
2016
How to secure indigenous capacity in New industries
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
2016
From science and policy to people and back: Processes of risk communication
 • Gunhild Hoogensen Gjørv
 • Evgeny Bojko
 • Sonja Grossberndt
 • Alena Bartonova
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • anne k meinich Normann
 • Natalia Kukarenko
 • Elena Golubeva
 • Svetlana Britvina
 • Sindre Myhr
2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn
 • Vigdis Nygaard
2016
SARiNOR - Delt situasjonsforståelse
 • Jan Håvard Skjetne
 • yngve Antonsen
 • Stian Anfinsen
2016
Discovery of a Novel Covalent Inhibitor of the Metallo-beta-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Trine Josefine Olsen Carlsen
 • Anastasia Albert
 • Susann Skagseth
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
2016
Sentinel-1 SAR interferometry for deformation monitoring applications - lessons learned from the ESA SEOM InSARap study
 • yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim J. Wright
 • Andy Hooper
 • Zbigniew Perski
 • John F. Dehls
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Trond Nilsen
2016
Something is "subsiding" in the state of Denmark - Operational prospects for nationwide subsidence mapping with Sentinel-1
 • Petar Marinkovic
 • yngvar Larsen
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
2016
Are safe experiences boring? Four narratives, Four categories
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2016
Are we drowning? A case study of land subsidence over Thyborøn, Denmark, from ERS and Sentinel-1 imagery and high-precision leveling measurements
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
 • Petar Marinkovic
 • yngvar Larsen
2016
CULRES - Remote sensing: Mapping and monitoring cultural heritage in the Svalbard Archipelago
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Elin Rose Myrvoll
 • Bernt Johansen
 • Stian Andre Solbø
 • Stine Barlindhaug
2016

Sider