Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 101 publikasjoner
Side 1 av 3
Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus
 • M. B. Ellingsen
 • M. Aanesen
2008
Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark
 • Eva JB Jørgensen
 • Birgit Abelsen
 • Knut Korsnes
2008
Network Credit: The Magic of Trust
 • May-Britt Ellingsen
 • A.T. Lotherington
2008
Resource allocation by contest or bargaining.
 • Eirik Mikkelsen
2008
Reindeer winter grazing in alpine tundra: Impacts on ridge community composition in Norway
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2008
Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
2008
SATHAV - ShipIce 2007: Improving the ice-ocean discrimination in SAR imagery
 • J. Haarpaintner
2008
Utbygging og drift av Goliat oljefelt
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Ivar Lie
 • Geir Runar Karlsen
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Transnational Marriages: Politics and Desire
 • A.B. Flemmen
 • A.T. Lotherington
2008
Going North - the new petroleum province in Norway.
 • O.H Hansen
 • Mette Ravn Midtgard
2008
The matter of spatial and temporal scales: a review of reindeer and caribou responses to human activity
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2008
Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen
 • Ingunn Tombre
 • Jesper Madsen
 • Per Ivar Nicolaisen
 • Mary S. Wisz
 • Rikke Anker Jensen
 • Pål Iver Ødegaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Mark N. Trinder
 • Flemming Hansen
2008
Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators
 • M. Aanesen
2008
Tromskommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer 2008
 • Inge Berg Nilssen
2008
Rennäring och nationalparker i Norge
 • J.Å. Riseth
 • A. Holte
2008
International Fishing Tourism. Past, present and future
 • Trude Borch
 • Ø. Aas
 • D. Policansky
2008
Promise or predicament? Negotiating identity in the context of globalization
 • Trine Kvidal
2008
Konfliktfyllda naturskyddsprocesser i Norge.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
2008
ArcticWeb: ArcGIS Server 9.2 erfaringer og anbefalinger
 • K. J. Grøttum
2008
Energiscenarier for nordområdene
 • Inge Berg Nilssen
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2008
Nasjonal politikk utfordres. En analyse av Kystverneplanen for Nordland 1994-2002.
 • A. Buanes
2008
MODIS-NDVI based mapping of the length of the growing season in northern Fennoscandia.
 • Stein R. Karlsen
 • A. Tolvanen
 • E. Kubin
 • J. Poikolainen
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • F.S Danks
 • P. Aspholm
 • Frans Emil Wielgolaski
 • O. Makarova
2008
Når konklusjonene ikke passer: Hvordan politikk og forskning kommuniserer om olje og gass
 • Trond Nilsen
2008
Rennäring och nationalparker i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Arvid Holte
2008
Stat, region og urfolk
 • Eva Josefsen
2008
Oversikt over Key Data Owner IT systemer
 • K. J. Grøttum
2008
Sentraliseringstendensene i norske regioner - befolkning og næringsliv
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
2008
Estimation of the Equivalent Number of Looks
 • S.N. Anfinsen
 • A. Doulgeris
 • Torbjørn Eltoft
2008
Classification with a non-Gaussian model for PolSAR data
 • Anthony Paul Doulgeris
 • S.N. Anfinsen
 • Torbjørn Eltoft
2008
Strong sustainable development - a premise for renewable energy
 • Heidi Rapp Nilsen
2008
eguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Reindrift og naturmiljø.
 • Stein Rune Karlsen
 • Jan Åge Riseth
2008
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernández Luque
 • Ignacio Basagoiti
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
2008
Hager i skiftende landskap - Evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 • T. Ringholm
 • G. Alteren
 • E. Angell
 • A. Buanes
 • M. Aanesen
2008
Evaluering kommune - BEST
 • Christen Ness
 • Birgit Abelsen
2008
Analysis of SAR images in the framework of scale mixture of Gaussian models
 • Torbjørn Eltoft
2008
The onset of spring and timing of migration in two arctic nesting goose populations: the pink-footed goose Anser bachyrhynchus and the barnacle goose Branta leucopsis.
 • I.M. Tombre
 • Kjell Arild Høgda
 • J. Madsen
 • L.R. Griffin
 • E.T. Kuijken
 • P. Shimmings
 • E. Rees
 • C. Verscheure
2008
Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit og Ormen Lange prosjektet
 • Trond Nilsen
2008
Samisk reindrift i et skiftende klimabilde.
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
Møter:sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv
 • Anne Britt Flemmen
 • Britt Kramvig
2008
ASAR Wave Mode Processing – 2005 – 2007 Activity Report
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2008

Sider