Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2082 publikasjoner
Side 2 av 53
Use of image correlation system to study the bond behavior of FRCM-concrete joints
 • C. Sabau
 • J.H. Gonzalez-Libreros
 • L.H. Sneed
 • Gabriel Sas
 • C. Pellegrino
 • B. Täljsten
2017
Firm-driven path creation in arctic peripheries
 • Trond Nilsen
2017
Report on WP 1.2 ”Sources of Marine Litter”
2017
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
 • Inge Even Danielsen
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Changes in the spatial configuration and strength of trophic control across a productivity gradient during a massive rodent outbreak
 • Katrine S. Hoset
 • Lise Ruffino
 • Maria Wilhelmina Tuomi
 • Tarja Maarit Oksanen
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Aurelia Mäkynen
 • Bernt Johansen
 • Torunn Moe
2017
Innovation from the inside out: Contrasting fossil and renewable energy pathways at Statoil
 • Trond Nilsen
2017
Assessment of the Firm-Region Coupling in the Arctic. Local content and innovative institutional regulations
 • Trond Nilsen
 • Hjalti Johannesson
2017
Sustainable Aluminum and Iron Production
 • Reza Behesti
2017
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
May Traditional Reindeer Herding Knowledge help in counteracting climate sensitive infections (CSIs)?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Visualizing and interpreting surface displacement patterns on unstable slopes using multi-geometry satellite SAR interferometry (2D InSAR)
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Geoffrey D. Corner
 • Steffen G Bergh
 • John Dehls
 • Halfdan Pascal Kierulf
2017
Synthetic aperture radar (SAR) monitoring of avalanche activity: An automated detection scheme
 • Hannah Vickers
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Anthony Paul Doulgeris
2017
Correction: Anderson, H.B. et al. Using Ordinary Digital Cameras in Place of Near-Infrared Sensors to Derive Vegetation Indices for Phenology Studies of High Arctic Vegetation. Remote Sens. 2016, 8, 847
 • Helen Anderson
 • Lennart Nilsen
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Shin Nagai
 • Elisabeth J. Cooper
2017
AB1222-HPR Exergames versus self-regulated exercises with instruction leaflets to improve adherence in geriatric rehabilitation: a randomized controlled trial
 • Jan Kool
 • Peter Rudolf Oesch
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
 • Anton Civit
 • Roger Hilfiker
 • S Bachmann
2017
CFRP Strengthening of Cut-Out Openings in Concrete Walls - Analysis and Laboratory Tests
 • Cosmin Popescu
2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2017
Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
 • Hans Tømmervik
 • Inge Even Danielsen
2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Comparing SAR based short time-lag cross-correlation and Doppler derived sea ice drift velocities
 • Thomas Kræmer
 • Harald Johnsen
 • Camilla Brekke
 • Geir Engen
2017
Jeux d’entraînement comparés aux exercices autorégulés avec manuel d’instruction pour améliorer l’adhésion: étude randomisée contrôlée
 • Jan Kool
 • Peter Rudolf Oesch
 • Roger Hilfiker
 • Luis Fernandez-Luque
 • Gunn Judit Evertsen
 • Ellen Brox
 • Stefan Bachmann
2017
Når staten skal samordne seg selv : samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
 • Torill Nyseth
 • geir bye
2017
Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?
 • Jan Åge Riseth
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Understanding the drivers of extensive plant damage in boreal and Arctic ecosystems: Insights from field surveys in the aftermath of damage
 • Jarle W. Bjerke
 • Rachael Treharne
 • Dagrun Vikhamar-Schuler
 • Stein Rune Karlsen
 • Virve Ravolainen
 • Stef Bokhorst
 • Gareth K. Phoenix
 • Zbigniew Bochenek
 • Hans Tømmervik
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser
 • Vigdis Nygaard
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Disentangling the coupling between sea ice and tundra productivity
 • M Macias-Fauria
 • Stein Rune Karlsen
 • B.C. Forbes
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting
 • Gesche Krause
 • Eirik Inge Mikkelsen
2017
Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)
 • Njål Borch
2017
Doppler shifts retrieval from Sentinel 1 - Status and Way Forward
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
2017
Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)
 • Ellen Brox
 • Karl Johan Olsen
2017
Value added in the Norwegian Bioeconomy (8/2017)
 • Eirik Mikkelsen
2017
Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling
 • Jan Åge Riseth
2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Line Mathisen
2017
Co-creation in events: Values of volunteers and volunteer tourists at Iditarod in Alaska and the Finnmark Race in Norway
 • Kari Jæger
 • Line Mathisen
2017
Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?
 • Jan Åge Riseth
2017
Experimental and Micro-CT study on the Oil Distribution in laboratory grown Sea Ice
 • Martina Lan Salomon
 • Martin Arntsen
 • Nga Phuong Dang
 • Sønke Maus
 • Megan Eileen O'Sadnick
 • Christian Petrich
 • Martin Schneebeli
 • Mareike Wiese
2017

Sider