Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2082 publikasjoner
Side 6 av 53
Carbon Nanotube Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers
 • Zhonghua Chen
2016
Improved measurements of sea surface velocity from Envisat ASAR and Sentinel-1
 • Morten Wergeland Hansen
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
 • Johnny Andre Johannessen
 • Anton Korosov
2016
Changes in growing season duration and productivity of northern vegetation inferred from long-term remote sensing data
 • Taejin Park
 • Sangram Ganguly
 • Hans Tømmervik
 • Eugénie S. Euskirchen
 • Kjell Arild Høgda
 • Stein Rune Karlsen
 • Victor Brovkin
 • Ramakrishna R. Nemani
 • Ranga B. Myneni
2016
How to secure indigenous capacity in New industries
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
2016
Human-animal agency in reindeer management: Sami herders’ perspectives on Fennoscandian tundra vegetation dynamics under climate change
 • Bruce C. Forbes
 • Tim Horstkotte
 • Tove Aagnes Utsi
 • Åsa Larsson-Blind
 • Philip Burgess
 • Jukka Käyhkö
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Bernt Johansen
2016
Boreal forest land covermapping in Iceland and Finland using Sentinel-1A
 • Jörg Haarpaintner
 • Corine Davids
 • Rune Storvold
 • Kjell Sture Johansen
 • K Arnason
 • Y Rauste
 • T Mutanen
2016
Monitoring our hazardous planet with Sentinel-1 InSAR: Results and prospects from COMET
 • Tim J. Wright
 • Andy Hooper
 • Marco Bagnardi
 • D Bekaert
 • Paola Crippa
 • Susanna Ebmeier
 • Pablo González
 • Emma Hatton
 • Ekbal Hussain
 • Tom Ingleby
 • Yngvar Larsen
 • Zhenhong Li
 • Petar Marinkovic
 • Karsten Spaans
 • Richard J. Walters
2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.
 • Trond Nilsen
2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2016
Building an indicator to characterize the thermal conditions for plant growth on an Arctic archipelago, Svalbard
 • Daniel Joly
 • Geir Arnesen
 • Eirik Malnes
 • Lennart Nilsen
2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse (2016)
 • Arnt Fløysand
 • Rune Njøs
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2016
Kan planloven bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet?
 • Nils Aarsæther
 • geir bye
2016
Simulation of sentinel-2A red edge bands with RPAS based multispectral data
 • Corine Davids
 • Rune Storvold
 • Jörg Haarpaintner
 • Kolbeinn Arnason
2016
Operational exploitation of the Sentinel-1 mission: implications for geoscience
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • John F. Dehls
 • Andrew Hooper
 • Tim J. Wright
 • Zbigniew Perski
2016
Wine Sector: Companies' Performance and Green Economy as a Means of Societal Marketing.
 • Stefano Bresciani
 • Alberto Ferraris
 • Gabriele Santoro
 • Heidi Rapp Nilsen
2016
Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)
 • Eirik Malnes
 • Hannah Vickers
2016
Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. (15/2016)
 • Jan Åge Riseth
2016
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
 • Toril Ringholm
 • Per Kristian Alnes
 • Atle Hauge
 • Ivar Lie
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Katrine Gløtvold-Solbu
2015
Concrete walls weakened by openings as compression members: A review
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
 • Thomas Blanksvärd
 • Björn Täljsten
2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
 • Alma Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Stian Solbø
2015
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse (2015:4)
 • Elisabeth Angell
 • Toril Ringholm
 • Jørgen Bro
2015
SARINOR WP 3 "SØK"
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Jan Åge Riseth
2015
Globalization and local content in extractive industries in the North
 • Vigdis Nygaard
2015
The rural rescue- Work migrants in place
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2015
Health and social media: Perfect storm of information
 • Luis Fernandez-Luque
 • Teresa Bau
2015
Conceptual Design of Cost-effective and Environmentally-friendly Configurations for an Integrated Industrial Complex
 • Chen Chen
 • Ross Wakelin
2015
CitySaami?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
A dem-based tool for safety analysis of gravity dams
 • Eduardo Martins Bretas
 • Tor Arne Jenssen
2015
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythórsson
 • Ingunn M. Tombre
2015
Online Social Exergames for Seniors: a Pillar of Gamification for Clinical Practice
 • Stathis Konstantinidis
 • Ellen Brox
 • Per Egil Kummervold
 • Josef Hallberg
 • Gunn Judit Evertsen
 • Johannes Hirche
2015
Mannen/Børa: InSAR prosessering ved bruk av TerraSAR-X og RADARSAT-2 bilder (15/2015)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Kjell Arild Høgda
2015
Nasjonalparker og samisk reindrift
 • Jan Åge Riseth
2015
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.
 • Bjørn Bjerkli
 • Per Selle
2015
Fatherhood and E-RGM in The Petroleum Industry in Norway
 • Marit Aure
2015
The 2014-2015 eruption of Fogo volcano: Geodetic modeling of Sentinel-1 TOPS interferometry
 • Pablo González
 • Marco Bagnardi
 • Andrew Hooper
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Sergey Samsonov
 • Tim J. Wright
2015
Veksten i den samiske velgerbefolkningen og endringer i det samiske bosettningsmønsteret
 • Paul Pedersen
2015
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
 • May-Britt Ellingsen
2015
Monitoring cultural heritage in Polar Regions – a remote sensing study
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Stine Barlindhaug
 • Elin Rose Myrvoll
 • Anne Cathrine Flyen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Stian Solbø
2015
Smoothed particle hydrodynamics and continuous surface cap model to simulate ice rubble in punch through test
 • Aniket Patil
 • Bjørnar Sand
 • Lennart Fransson
2015

Sider