Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2123 publikasjoner
Side 53 av 54
Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 31 July - 4 August 2006, Denver, Colorado, USA
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpaintner
 • Inge Lauknes
Samisk tradisjonskunnskap om snø og is-en veiviser i klimaforskningen
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Hans Tømmervik
Kulturforståelse gir økt sjømateksport
 • Gro Alteren
New trends in Health Social Media: Hype or Evidence-based Medicine
 • Luis Fernández Luque
 • Annie Y.S. Lau
 • CS Bond
 • Kerstin Denecke
 • F Jose Martin-Sanchez
Satelitter gjør skituren tryggere
 • Eirik Malnes
Vest-Finnmark som økonomisk region?
 • Trond Nilsen
Where do the treeless tundra areas of northern highlands fit in the global biome system: toward an ecologically natural subdivision of the tundra biome
 • Risto Virtanen
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Tarja Maarit Oksanen
 • Juval Cohen
 • Bruce C. Forbes
 • Bernt Johansen
 • Jukka Käyhkö
 • Johan Olofsson
 • Jouni Pulliainen
 • Hans Tømmervik
Predator–rodent–plant interactions along a coast–inland gradient in Fennoscandian tundra
 • Lise Ruffino
 • Tarja Maarit Oksanen
 • Katrine S. Hoset
 • Maria Tuomi
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Erkki Korpimäki
 • Amandine Bugli
 • Keith A. Hobson
 • Bernt Johansen
 • Aurelia Mäkynen
Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard
 • Rune Storvold
 • Stian Solbø
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Stein Rune Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Elin Rose Myrvoll
 • Stine Barlindhaug
 • Hans Tømmervik
Uro i reinens rike [Reportasje som inkluderer intervju med Jan Åge Riseth].
 • Naren Næss Olsen
 • Jan Åge Riseth
Potential effects of temperature increase on forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway.[Potensiell fremtidig skogsutbredelse på Finnmarksvidda som en følge av temperaturøkning]
 • Stein Rune Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Ingunn Ims Vistnes
“Reindrift, beitetilpasning og nobelprisvinneren"
 • Jan Åge Riseth
Investing in Sustainability or Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global
 • Beate Kristine Sjåfjell
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Benjamin J. Richardson
On the conjugate of periodic piecewise harmonic functions
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
Hva skal nordnorsk reiseliv lages av?
 • Erika Søfting
 • Espen Haugland
 • Birgit Abelsen
 • Øystein Normann
Time-series fusion of optical and SAR data for snow cover area mapping
 • Rune Solberg
 • Ragnar Bang Huseby
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
Use of Unmanned Aircraft for Scientific Data Collection in the Arctic
 • Rune Storvold
 • Brenda Mulac
 • Sergey Lesenkov
 • Douglas Marshall
 • John Burkhart
A celebrity can have as much impact in public health as an international awareness campaign
 • Ignacio Basagoiti
 • Luis Fernández Luque
 • A Ruiz-Baques
 • Andres Dario Sarria Ayala
Snow cornices and cornice fall avalanches: A short review of current and past research
 • Markus Eckerstorfer
 • Stephan Christian Ernst Walter Vogel
Viktig med lokal kompetanse
 • Tom Rune Lauknes
 • Steffen G Bergh
 • Roald Elvenes
Social impacts of the "glocal" mining business: case studies from Northern Europe
 • Leena Suopajärvi
 • Thomas Ejdemo
 • Elena M. Klyuchnikova
 • Elena Korchak
 • Vigdis Nygaard
 • Gregory A. Poelzer
Social media for empowering people with diabetes: Current status and future trends
 • Pedro Gomez-Galvez
 • Cristina Suárez Mejias
 • Luis Fernandez Luque
“Klimautfordinger i reindrift” [
 • Rune Muladal
 • Jan Åge Riseth
Sápmi, en region i nord - utfordringer knyttet til myndighetsoverføring til Sametinget
 • Einar Eythorsson
 • Margrete Gaski
Mathematical analysis and homogenization of the torsion problem
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
Challenges and Opportunities of Using Recommender Systems for Personalized Health Education
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • Lars Kristian Vognild
Evaluation of satellite images of snow cover areas for improving spring flood in the HBV model
 • Karen Lundholm
 • Barbro Johansson
 • Eirik Malnes
 • Rune Solberg
Simultaneous Envisat ASAR and MERIS monitoring of lake ice on Lake Ladoga
 • Eirik Malnes
 • Heidi Hindberg
 • Øystein Rudjord
 • Rune Solberg
Arctic Council, Arctic Monitoring and Assessment Program UAS Expert Group
 • Rune Storvold
 • Brenda Mulac
Er samarbeid alltid bra for innovasjon?
 • Magnus Gulbrandsen
 • Geir Bye
 • Håkon Finne
 • Rune Njøs
Trim for eldre!
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia
 • Leena Suopajärvi
 • Gregory A. Poelzer
 • Thomas Ejdemo
 • Elena M. Klyuchnikova
 • Elena Korchak
 • Vigdis Nygaard
Remote sensing of snow avalanches: Recent advances, potential, and limitations
 • Markus Eckerstorfer
 • Yves Bühler
 • Regula Frauenfelder
 • Eirik Malnes
"Reintall og beiteressurser. Hva er grunnlaget for Reindriftsadministrasjonens tilrådinger om beitekapasitet?"
 • Jan Åge Riseth
Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen
 • Eva Josefsen
Integer crossed ladders; parametric representations and minimal integer values
 • Ralph Høibakk
 • Tron Jorstad
 • Dag Lukkassen
 • Lars Petter Lystad
Intermediate Crack Induced Debonding in Concrete Beams Strengthened with CFRP Plates - An Experimental Study
 • Piotr Rusinowski
 • Björn Täljsten
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernández Luque
 • Ignacio Basagoit
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
Personalized Health Applications in the Web 2.0: the emergence of a new approach
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • T Krogstad
 • Tatjana Burkow
 • Lars Kristian Vognild
The development of new algorithms for remote sensing of snow conditions based on data from the catchment of Øvre Heimdalsvatn and the vicinity
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Jostein Amlien
 • Eirik Malnes
 • Dagrun Vikhamar
 • Nils Kristian Orthe

Sider