Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1516 publikasjoner
Side 2 av 38
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
Zorrilla, Mikel


Daoust, Francois

Erk, Alexander

Florez, Julian

Lafuente, Alberto
2015
Spaceborne radar interferometry (InSAR) for natural hazards, landslides and infrastructure: limitations and potential / Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur: begrensninger og muligheter (5/2015)

2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
Thuestad, Alma

Tømmervik, Hans

2015
SARINOR WP 3 "SØK". (15/2015)
Rognmo-Hodge, Andrew

Hagen, Snorre

Sørensen, Geir-Arne

Sydnes, Maria

Sydnes, Are K.

Hansen, Bernt Inge
2015
Concrete walls weakened by openings as compression members: A review

Blanksvärd, Thomas

Täljsten, Björn
2015
Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager (2:2015)
Solstad, Marit

2015
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste 2015
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.
Eythórsson, Einar

Tombre, Ingunn M.
2015
Sámi sisdoallu mánáidgárddis? Sámedikki doarjjaortnegiid (2:2015)
Solstad, Marit

2015
Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data
Kræmer, Thomas


Brekke, Camilla
2015
Monitoring cultural heritage in Polar Regions – a remote sensing study
Thuestad, Alma

Barlindhaug, Stine

Myrvoll, Elin Rose

Flyen, Anne Cathrine

Tømmervik, Hans


2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
2015
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
Alnes, Per Kristian

Hauge, AtleGløtvold-Solbu, Katrine
2015
Biomimetic PVPA in vitro model for estimation of the intestinal drug permeability using fasted and fed state simulated intestinal fluids
Naderkhani, Elenaz


Flaten, Gøril Eide
2015
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou
Tømmervik, Hans


Strand, Olav

Park, Taejin

Fauchald, Per

Myneni, Ranga B.

Bjerke, Jarle W.
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)


Kirkhaug, Rudi

Tønnessen, Siri
2015
Vekst i Sør-Troms?

2015
Single-mode limit and bending losses for shallow Rib Si3N4 waveguides
Dullo, Firehun Tsige

Tinguely, Jean-Claude


Hellesø, Olav Gaute
2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)

2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27) 2015
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms
2015
Herøy som integreringsarena (10/2015)
Førde, Anniken

Magnussen, Tone
2015
Analysis of health professional security behaviors in a real clinical setting: An empirical study
Alemán, José Luis Fernández

Henarejos, Ana Sánchez

Toval, Ambrosio

García, Ana Belén Sánchez

Hernández-Hernández, Isabel

2015
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.Thuestad, Alma ElizabethBjerke, Jarle W.

Thuestad, Alma Elizabeth

Johansen, Bernt
2015
Mediasync Report 2015: Evaluating timed playback of HTML5 Media. (28/2015)
2015
UiT frokost om Finnmarkseiendommen: "Herre i eget hus"?
Broderstad, Else Grete

2015
Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?
Sjøgren, Per Johan E

Storm, Dikka

Kirchhefer, Andreas

Sommerseth, Ingrid

Karlsen, Stein Rune

Elvebakk, Arve

Sjøgren, Per Johan E

Storm, Dikka

Kirchhefer, Andreas

Sommerseth, Ingrid

Karlsen, Stein Rune

Elvebakk, Arve
2015
Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate
Broderstad, Else Grete

Hausner, Vera Helene

Josefsen, Eva

Søreng, Siri Ulfsdatter
2015
Efficiency improvement in nonprime crystalline silicon solar cells by chemical isolation of shunts under front metallization
Chithambaranadhan, Dilip

Veeramuthu, Vaithianathan


Lommasson, Timothy C.

Goldberg, Richard

Boström, Tobias
2015
Online case based learning in higher education: The case of early childhood education student teachers at the Arctic University of Norway
Dardanou, Maria

2015
Acceptance of a targeted exergame program by elderly
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten (31/2015)
2015
Comunicación audiovisual
Gabarron, Elia


Gabarron, Elia
2014
SNOW PILOT- Final report (9/2014)
2014
Snow cornices and cornice fall avalanches: A short review of current and past research
Vogel, Stephan Christian Ernst Walter
2014
The Sentinel-1 Constellation – A new era of operational InSAR
Wright, Tim

Hooper, Andrew

Marinkovic, Petar

González, Pablo

Walters, Richard

Elliott, John

Ebmeier, Susanna

2014
Client Importance versus guide performance in adventure nature based tourism
Røkenes, Arild

2014
Controlling and Coordinating Computers in a Room with In-Room Gestures
Tartari, Giacomo


Bjørndalen, John Markus

Ha, Hoai Phuong

Anshus, Otto

Tartari, Giacomo

Ha, Hoai Phuong
2014
Finnmarksvidda - kartlegging og overvåking av reinbeiter. Status 2013 (7/2014)
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.

2014
Numerical optimization of strengthening disturbed regions of dapped-end beams using NSM and EBR CFRP
Dǎescu, Cosmin


Nagy-György, Tamás
2014

Sider