Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2039 publikasjoner
Side 2 av 51
CFRP Strengthening of Cut-Out Openings in Concrete Walls - Analysis and Laboratory Tests
 • Cosmin Popescu
2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2017
Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
 • Hans Tømmervik
 • Inge Even Danielsen
2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Når staten skal samordne seg selv : samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
 • Torill Nyseth
 • Arild Buanes
2017
Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?
 • Jan Åge Riseth
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Understanding the drivers of extensive plant damage in boreal and Arctic ecosystems: Insights from field surveys in the aftermath of damage
 • Jarle W. Bjerke
 • Rachael Treharne
 • Dagrun Vikhamar-Schuler
 • Stein Rune Karlsen
 • Virve Ravolainen
 • Stef Bokhorst
 • Gareth K. Phoenix
 • Zbigniew Bochenek
 • Hans Tømmervik
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting
 • Gesche Krause
 • Eirik Inge Mikkelsen
2017
Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)
 • Njål Borch
2017
Local content in emerging growth poles: Local effects of multinational corporations' use of contract strategies
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Sindre Myhr
2016
Large slope deformations detection and monitoring along shores of the Potrerillos dam reservoir, Argentina, based on a small-baseline InSAR approach
 • Clement Michoud
 • Valerie Baumann
 • Tom Rune Lauknes
 • Ivanna M Penna
 • Marc-Henri Derron
 • Michel Jaboyedoff
2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn
 • Vigdis Nygaard
2016
Synoptic meteorological conditions associated with snow drift and avalanche activity in a high arctic maritime snow climate
 • Holt Hancock
 • J. Hendrikx
 • Karl W. Birkeland
 • Markus Eckerstorfer
 • Hanne H Christiansen
2016
Verdien av multi-sensor satellitt- og bakkebaserte radarmålinger på ustabile fjellområder i Troms
 • Line Rouyet
 • Harald Øverli Eriksen
 • Marie Bredal
 • Tom Rune Lauknes
 • Markus Eckerstorfer
 • John F. Dehls
 • Yngvar Larsen
2016
Arctic games: an analytical framework for identifying options for sustainable natural resource governance
 • Scott G. Cole
 • Gerda Kinell
 • Tore Söderqvist
 • Cecilia Håkansson
 • Linus Hasselström
 • Sergei Izmalkov
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Maria Noring
 • Audun Sandberg
 • Eric Sjöberg
 • Åsa Soutukorva
 • Frida Franzén
 • Yulia Khaleeva
2016
Overview of sea ice growth and properties
 • Christian Petrich
 • Hajo Eicken
2016
Tilleggsutredning Langsundforbindelsen. Reindrift. Rapport 14/2016
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
 • Inge Even Danielsen
2016
Space-Borne and Ground-Based InSAR Data Integration: The Åknes Test Site
 • Federica Bardi
 • Federico Raspini
 • Andrea Ciampalini
 • Lene Kristensen
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Regula Frauenfelder
 • Nicola Casagli
2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Sindre Myhr
2016
Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture across Norway. (16/2016)
 • Jannike Falk-Andersson
 • Magnar Forbord
 • Birger Vennesland
2016
Using ordinary digital cameras in place of near-infrared sensors to derive vegetation indices for phenology studies of high arctic vegetation
 • Helen Anderson
 • Lennart Nilsen
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Shin Nagai
 • Elisabeth J. Cooper
2016
GLORIA Norge – årsrapport for 2013. Makroflater på Arnøya og satellittbasert overvåkning av vekstsesongen i Midt-Norge
 • Sverre Lundemo
 • Stein Rune Karlsen
 • Jarle Inge Holten
2016
Drone-based UWB radar to measure snow layering in avalanche starting zones
 • Rolf Ole Rydeng Jenssen
 • Markus Eckerstorfer
 • Hannah Vickers
 • Kjell Arild Høgda
 • Eirik Malnes
 • Svein Ketil Jacobsen
2016
Unmanned Aircraft System imagery and Ground-Based Radar measurements for the invetigation og calving glaciers (Kronebreen & Hansbreen, Svalbard)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Stian Solbø
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Rune Storvold
 • Tazio Strozzi
 • Michal Petlicki
 • Christopher Nuth
 • Pierre-Marie Lefeuvre
2016
Timing - small step for developers, giant leap for the media industry.
 • Njål Borch
 • Francois Daoust
 • Ingar M Arntzen
2016
Multi-sensor fractional snow cover mapping by fusion of Sentinel-1 and Sentinel-3 data
 • Rune Solberg
 • Øystein Rudjord
 • Øivind Due Trier
 • Eirik Malnes
 • Heidi Hindberg
2016
GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active
 • Ellen Brox
 • Stathis Konstantinidis
 • Gunn Judit Evertsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Antonio Remartinez
 • Peter Oesch
 • Anton Civit
2016
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene
 • Ida Maria Haugstveit
 • Jan Håvard Skjetne
 • Ståle Walderhaug
 • yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
 • Nils Håheim-Saers
 • Yngve Heggelund
2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse
 • Arnt Fløysand
 • Rune Njøs
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
2016
Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data
 • Eirik Malnes
 • Stein Rune Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Jarle W. Bjerke
 • Hans Tømmervik
2016
Innovating in MNCs Innovation modes and outcomes at play
 • Heidi Aslesen
 • Katja Maria Hydle
 • Vigdis Nygaard
2016
Klimautfordringer og konsekvenser for reindrifta - Hva skjer med reinbeitene i Nordland når vintrene blir mildere og vekstsesongen lengre?
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
2016
Discrete element modeling of masonry structures: Validation and application
 • Bora Pulatsû
 • Eduardo Martins Bretas
 • Paulo B. Lourenco
2016
Synspunkter på KU og en veileder for tema reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2016

Sider