Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1515 publikasjoner
Side 2 av 38
Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)
2015
Experience with a 3D Kinect Exergame for Elderly

Åsheim-Olsen, Heidi

Hors-Fraile, Santiago

Browne, James
2015
Forest and forest change mapping with C-and L-band SAR in Liwale, Tanzania


Zahabu, Eliakimu

Malimbwi, Rogers Ernerst
2015
Tropical forest remote sensing services for the Democratic Republic of Congo inside the EU FP7 'recover' project (final results 2000-2012)
Blanco, David de la Fuente

Enßle, Fabian

Datta, Pawanjeet Singh

Mazinga, André

Singa, Cédric

Mane, Landing
2015
Time-dependent spatial distribution of thermal stresses in the ice cover of a small reservoir

Lennart, Fransson


2015
Imaging Sea Ice Structure by Remote Sensing Sensors
Doulgeris, Anthony Paul

Brekke, Camilla


Gerland, Sebastian

Hanssen, Alfred
2015
Auroral ion acoustic wave enhancement observed with a radar interferometer system
Schlatter, Nicola M.

Belyey, Vasyl

Gustavsson, Björn Johan

Ivchenko, Nickolay

Whiter, Daniel

Dahlgren, Hanna

Tuttle, Sam

2015
Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør.
Broderstad, Else Grete


2015
Earthquake monitoring gets boost from a new satellite
Elliott, John R.

Elliott, Austin J.

Hooper, Andrew


Marinkovic, P.

Wright, Tim J.
2015
Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the Adverse Impacts of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed by Sami in Their Four Home States.
Koivurova, Timo

Masloboev, Vladimir

Hossain, Kamrul

Petretei, Anna

Vinogradova, Svetlana
2015
Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015) 2015
Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008
Aarsæther, Nils

2015
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse (2015:4)

2015
Randomized trial of a novel game-based appointment system for a university hospital venereology unit: Study protocol
Gabarron, Elia

Serrano, Artur


Wynn, Rolf

Schopf, Thomas Roger Griesbeck
2015
The use of quantitative models to assess long-term climate–vegetation dynamics – A case study from the northern Scandinavian Mountains
Sjøgren, Per Johan E


Jensen, Christin E
2015
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
Zorrilla, Mikel


Daoust, Francois

Erk, Alexander

Florez, Julian

Lafuente, Alberto
2015
Spaceborne radar interferometry (InSAR) for natural hazards, landslides and infrastructure: limitations and potential / Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur: begrensninger og muligheter (5/2015)

2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
Thuestad, Alma

Tømmervik, Hans

2015
SARINOR WP 3 "SØK". (15/2015)
Rognmo-Hodge, Andrew

Hagen, Snorre

Sørensen, Geir-Arne

Sydnes, Maria

Sydnes, Are K.

Hansen, Bernt Inge
2015
Concrete walls weakened by openings as compression members: A review

Blanksvärd, Thomas

Täljsten, Björn
2015
Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager (2:2015)
Solstad, Marit

2015
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste 2015
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.
Eythórsson, Einar

Tombre, Ingunn M.
2015
Sámi sisdoallu mánáidgárddis? Sámedikki doarjjaortnegiid (2:2015)
Solstad, Marit

2015
Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data
Kræmer, Thomas


Brekke, Camilla
2015
Monitoring cultural heritage in Polar Regions – a remote sensing study
Thuestad, Alma

Barlindhaug, Stine

Myrvoll, Elin Rose

Flyen, Anne Cathrine

Tømmervik, Hans


2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
2015
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
Alnes, Per Kristian

Hauge, AtleGløtvold-Solbu, Katrine
2015
Biomimetic PVPA in vitro model for estimation of the intestinal drug permeability using fasted and fed state simulated intestinal fluids
Naderkhani, Elenaz


Flaten, Gøril Eide
2015
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou
Tømmervik, Hans


Strand, Olav

Park, Taejin

Fauchald, Per

Myneni, Ranga B.

Bjerke, Jarle W.
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)


Kirkhaug, Rudi

Tønnessen, Siri
2015
Surge dynamics in the Nathorstbreen glacier system, Svalbard
Sund, Monica


Eiken, Trond
2014
Attitude and Atmospheric Corrections of UAS Based Hyper Spectral Remote Sensing Reflectance Measurements

Burkhart, John

Pedersen, Christina Alsvik

Gerland, Sebastian
2014
The effects of climate change-induced plant stress on primary productivity in the Nordic Arctic Region
Bjerke, Jarle W.

Tømmervik, HansJepsen, Jane Uhd
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)
2014
Ekstensiv overvåkning av slitasje på ilandstigningsplasser og kulturminnelokaliteter
Tømmervik, Hans

Thuestad, Alma Elizabeth

Barlindhaug, Stine2014
SeFaS - Monitoring avalanches in Norway using SAR and UAV borne sensors


Frauenfelder, Regula

Jónsson, Árni
2014
Sensitivity of Mach-Zehnder interferometer for dissolved gas monitoring
Lindecrantz, Susan

Dullo, Firehun Tsige

Ahluwalia, Balpreet Singh

Hellesø, Olav Gaute

Lindecrantz, Susan

Dullo, Firehun Tsige

Ahluwalia, Balpreet Singh

Hellesø, Olav Gaute
2014
The Development of an Experimental Program through Design of Experiments and FEM Analysis: A Preliminary Study
2014
Boligmarkedsanalyse - Solund kommune (2014:6) 2014

Sider