Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1642 publikasjoner
Side 2 av 42
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016) 2016
Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)

Sund, Monica
2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse (2016)
Fløysand, Arnt

Njøs, Rune


2016
Are we drowning? A case study of land subsidence over Thyborøn, Denmark, from ERS and Sentinel-1 imagery and high-precision leveling measurements 2016
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia (2016:47)
Suopajärvi, Leena

Poelzer, Gregory A.;

Ejdemo, Thomas

Klyuchnikova, Elena M

Korchak, Elena

2016
Operational exploitation of the Sentinel-1 mission: implications for geoscience 2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
Nyseth, Torill

2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
2016
High-Resolution Mapping of Sea Ice, Icebergs and Growlers in Kongsfjorden, Svalbard, using Ground-based Radar, Satellite, and UAS 2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
2016
Verdien av multi-sensor satellitt- og bakkebaserte radarmålinger på ustabile fjellområder i Troms 2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
2016
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016) 2016
Biomimetic PVPA in vitro model for estimation of the intestinal drug permeability using fasted and fed state simulated intestinal fluids
Naderkhani, Elenaz


Flaten, Gøril Eide
2015
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou
Tømmervik, Hans


Strand, Olav

Park, Taejin

Fauchald, Per

Myneni, Ranga B.

Bjerke, Jarle W.
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten(31/2015)
2015
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms
2015
Single-mode limit and bending losses for shallow Rib Si3N4 waveguides
Dullo, Firehun Tsige

Tinguely, Jean-Claude


Hellesø, Olav Gaute
2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)

2015
A dem-based tool for safety analysis of gravity dams 2015
Herøy som integreringsarena (10/2015)
Førde, Anniken

Magnussen, Tone
2015
Analysis of health professional security behaviors in a real clinical setting: An empirical study
Alemán, José Luis Fernández

Henarejos, Ana Sánchez

Toval, Ambrosio

García, Ana Belén Sánchez

Hernández-Hernández, Isabel

2015
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.



Thuestad, Alma Elizabeth



Bjerke, Jarle W.

Thuestad, Alma Elizabeth

Johansen, Bernt
2015
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.
Bjerkli, Bjørn
2015
Efficiency improvement in nonprime crystalline silicon solar cells by chemical isolation of shunts under front metallization
Chithambaranadhan, Dilip

Veeramuthu, Vaithianathan


Lommasson, Timothy C.

Goldberg, Richard

Boström, Tobias
2015
UiT frokost om Finnmarkseiendommen: "Herre i eget hus"?
Broderstad, Else Grete

2015
Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?
Sjøgren, Per Johan E

Storm, Dikka

Kirchhefer, Andreas

Sommerseth, Ingrid

Karlsen, Stein Rune

Elvebakk, Arve

Sjøgren, Per Johan E

Storm, Dikka

Kirchhefer, Andreas

Sommerseth, Ingrid

Karlsen, Stein Rune

Elvebakk, Arve
2015
Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate
Broderstad, Else Grete

Hausner, Vera Helene

Josefsen, Eva

Søreng, Siri Ulfsdatter
2015
Spaceborne radar interferometry (InSAR) for natural hazards, landslides and infrastructure: limitations and potential.
Rouyet, Line

Lauknes, Tom Rune

Høgda, Kjell Arild
2015
Conceptual Design of Cost-effective and Environmentally-friendly Configurations for an Integrated Industrial Complex 2015
Etterprøving av utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte-og øvingsfelt. Tematisk etterundersøkelse reindrift. Rapport 22/2015 2015
Aerobic treatment of selective serotonin reuptake inhibitors in landfill leachate
Bergersen, Ove

Hanssen, Kine Ø.


Bergersen, Ove

Østnes Hanssen, Kine
2015
Online case based learning in higher education: The case of early childhood education student teachers at the Arctic University of Norway
Dardanou, Maria

2015
Acceptance of a targeted exergame program by elderly
2015
SARINOR WP 3 "SØK"




Rognmo-Hodge, Andrew

Hagen, Snorre

Sørensen, Geir-Arne

Sydnes, Maria

Sydnes, Are K.

Hansen, Bernt Inge
2015
Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)
2015
Experience with a 3D Kinect Exergame for Elderly

Åsheim-Olsen, Heidi

Hors-Fraile, Santiago

Browne, James
2015
User requirements for the snow and land ice services - CryoLand

Nagler, Thomas

Bippus, Gabriele

Gustafsson, David

Schiller, Christian

Metsämäki, Sari

Pulliainen, Jouni

Luojus, Kari

Larsen, Hans Eilif

Solberg, Rune

Diamandi, Andrei

Wiesmann, Andreas
2015

Sider