Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1642 publikasjoner
Side 3 av 42
Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame? 2015
The use of quantitative models to assess long-term climate–vegetation dynamics – A case study from the northern Scandinavian Mountains
Sjøgren, Per Johan E


Jensen, Christin E
2015
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
Zorrilla, Mikel


Daoust, Francois

Erk, Alexander

Florez, Julian

Lafuente, Alberto
2015
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse (2015:4)

2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
2015
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø 2015
Arctic Science Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Operator’s Handbook 2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
Thuestad, Alma

Tømmervik, Hans

2015
Online Social Exergames for Seniors: a Pillar of Gamification for Clinical Practice
Konstantinidis, Stathis

Brox, Ellen

Kummervold, Per Egil

Hallberg, Josef

Evertsen, Gunn Judit

Hirche, Johannes

Konstantinidis, Stathis

Kummervold, Per Egil

Hallberg, Josef

Hirche, Johannes
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)


Kirkhaug, Rudi

Tønnessen, Siri
2015
Health and social media: Perfect storm of information 2015
CitySaami? 2015
Indicator Species Population Monitoring in Antarctica with UAV 2015
Concrete walls weakened by openings as compression members: A review

Blanksvärd, Thomas

Täljsten, Björn
2015
Spaceborne radar interferometry (InSAR) for natural hazards, landslides and infrastructure: limitations and potential / Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur: begrensninger og muligheter (5/2015)

2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27) 2015
Sustainable Mining, Local Communities and Environmental Regulation. 2015
Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data
Kræmer, Thomas


Brekke, Camilla
2015
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste 2015
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.
Eythórsson, Einar

Tombre, Ingunn M.
2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk 2015
Hardy Type Operators In Local Vanishing Morrey Spaces On Fractal Sets 2015
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
Myhr, Sindre
2015
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
Alnes, Per Kristian

Hauge, AtleGløtvold-Solbu, Katrine
2015
Monitoring cultural heritage in Polar Regions – a remote sensing study
Thuestad, Alma

Barlindhaug, Stine

Myrvoll, Elin Rose

Flyen, Anne Cathrine

Tømmervik, Hans


2015
Biomimetic PVPA in vitro model for estimation of the intestinal drug permeability using fasted and fed state simulated intestinal fluids
Naderkhani, Elenaz


Flaten, Gøril Eide
2015
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou
Tømmervik, Hans


Strand, Olav

Park, Taejin

Fauchald, Per

Myneni, Ranga B.

Bjerke, Jarle W.
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten(31/2015)
2015
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms
2015
Single-mode limit and bending losses for shallow Rib Si3N4 waveguides
Dullo, Firehun Tsige

Tinguely, Jean-Claude


Hellesø, Olav Gaute
2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)

2015
A dem-based tool for safety analysis of gravity dams 2015
Herøy som integreringsarena (10/2015)
Førde, Anniken

Magnussen, Tone
2015
Analysis of health professional security behaviors in a real clinical setting: An empirical study
Alemán, José Luis Fernández

Henarejos, Ana Sánchez

Toval, Ambrosio

García, Ana Belén Sánchez

Hernández-Hernández, Isabel

2015
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.Thuestad, Alma ElizabethBjerke, Jarle W.

Thuestad, Alma Elizabeth

Johansen, Bernt
2015
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.
Bjerkli, Bjørn
2015
Efficiency improvement in nonprime crystalline silicon solar cells by chemical isolation of shunts under front metallization
Chithambaranadhan, Dilip

Veeramuthu, Vaithianathan


Lommasson, Timothy C.

Goldberg, Richard

Boström, Tobias
2015
UiT frokost om Finnmarkseiendommen: "Herre i eget hus"?
Broderstad, Else Grete

2015
Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?
Sjøgren, Per Johan E

Storm, Dikka

Kirchhefer, Andreas

Sommerseth, Ingrid

Karlsen, Stein Rune

Elvebakk, Arve

Sjøgren, Per Johan E

Storm, Dikka

Kirchhefer, Andreas

Sommerseth, Ingrid

Karlsen, Stein Rune

Elvebakk, Arve
2015
Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate
Broderstad, Else Grete

Hausner, Vera Helene

Josefsen, Eva

Søreng, Siri Ulfsdatter
2015

Sider