Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1996 publikasjoner
Side 38 av 50
Brukerservice ved innkreving og formidling i barnebidragssaker
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
In-situ measured spectral directional emissivity of snow and ice in the 8-14 µm atmospheric window
 • M. Hori
 • T. Aoki
 • T. Tanikawa
 • H. Motoyoshi
 • A. Hachikubo
 • K. Sugiura
 • T. J. Yasunari
 • H. Eide
 • R. Storvold
 • Y. Nakajima
 • F. Takahashi
2006
Satellite-based mapping of the growing season and bioclimatic zones in Fennoscandia
 • SR Karlsen
 • Arve Elvebakk
 • KA Hogda
 • B Johansen
2006
Right discourses in Norway: Mixing oil and water?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2006
The Inclusion of Wave Breaking Effects in the Generalized Curvature Ocean Surface Scattering Model – validation using ASAR AP Mode data
 • G. Guitton
 • H. Johnsen
2006
Brukerundersøkelse TI - kortversjon
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
A vegetation-based method to map climatic variation in the arctic-boreal transition area of Finnmark, north-easternmost Norway
 • Stein Rune Karlsen
 • Arve Elvebakk
 • Bernt Johansen
2005
Harmonizable representations of nonstationary random processes and inhomogeneous random fields
 • Alfred Hanssen
 • Tor Arne Øigård
 • Yngvar Larsen
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: forventninger og utfordringer
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
 • Frank Olsen
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Unn-Doris Karlsen (red) Bæck
2005
Development of Generic Earth Observation Based Snow Parameter Retrieval Algorithms
 • E. Malnes
 • L. M. Andreassen
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • P. Pampaloni
 • Helmut Rott
 • R. Solberg
 • L. Steinbakk
 • O. Pirker
 • A. Cagnati
2005
Technology Implementation Plan - Final
 • E. Malnes
 • T. Tøllefsen
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2005
The coming of the Cyborg Fish: How resource management is made possible
 • Jahn Petter Johnsen
 • Petter Holm
 • Peter R. Sinclair
 • Stein Arne Raanes
2005
"Utenrikspolitikk" og "indremedisin" - to sider av samme sak? Tredje følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling"
 • May-Britt Ellingsen
2005
Slå en sprekk i Statens vegg? - Sluttevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommune, fylke og stat - et instrument i regional utvikling”
 • May-Britt Ellingsen
2005
A Novel Method for Spaceborne SAR Vessel-detection Using Complex Radar Backscatter
 • H. Johsen
 • Y. Larsen
2005
Monitoring vegetation changes on Finnmarksvidda, Northern Norway, using Landsat MSS and Landsat TM/ETM+ satellite images
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
2005
Et enklere Norge - også i fiskeri og havbruk? Regelverk, informasjonsplikt og skjemavelde
 • Anne Katrine Normann
 • Alf Håkon Hoel
 • Stein Arne Rånes
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport fra prosjektet Ses@m Tromsø
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2005
Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser - et initiativ
 • T. Tøllefsen
 • E. Brox
2005
Biomass and Production on a Landscape Level in the Mountain Birch forests
 • K. A. Høgda
 • H. Tømmervik
 • F. E. Wielgolaski
 • S. Neuvonen
 • B. Solberg
2005
Satellite based snow monitoring for hydropower production and trade in Norway - – results versus operational needs
 • Anders Rognes
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
 • Inge Lauknes
 • Tom Andersen
2005
Iverksetting av nasjonale avtaler - Opprinnelsesregler for fisk
 • Alf Håkon Hoel
 • Anne Katrine Normann
2005
Forstudie Troms og Finnmark i forbindelse med NEO II
 • E. Brox
 • S. Sjursen
2005
Kulturnæringer lengst i nord - verdiskaping, lønnsomhet eller bare kultur
 • Stig Halgeir Karlstad
2005
Satellite based phen and ological studies as an indicator of regional differences in climate change impacts in Fennoscandia 1982-1999
 • K. A. Høgda
 • S. R. Karlsen
 • H. Tømmervik
2005
Northwest Russian Fisheries After the Disintegration of the USSR: Market Structure and Spatial Impacts
 • Sveinung Eikeland
 • Larissa Ryabova
 • Lyudmila Ivanova
2005
Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from Envisat ASAR and RA-2 Instruments. EnviWave - Final Report Deliverable D1c
 • H. Johnsen (ed)
2005
Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene
 • E. Brox
 • T. Tøllefsen
 • M. Paturson
 • E. Østgård
 • A Sundbom
 • A. Lindmark
 • R. Mithassel
 • A. Strandberg
 • M. Lindgren
 • A. Pinholt
2005
Vekstavslutning hos gras og anbefaling om frist om høsten for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
 • H. Bonesmo
 • S. R. Karlsen
 • A. K. Bakken
 • K. A. Høgda
2005
Biomass production on a landscape level in the Northern mountain birch forests
 • Hans Tømmervik
 • Frans Emil Wielgolaski
 • Seppo Neuvonen
 • Birger Solberg
 • Kjell Arild Høgda
2005
The Experience of Sápmi
 • Eva Josefsen
2005
Wind and Wave Data Calibration and Validation Results Report from EnviWave
 • H. Johnsen
2005
Evaluering av prosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs"
 • Unn-Doris Karlsen
 • Inger Marie Kileng
2005
Social Peer-to-Peer for social People
 • N. Borch
2005
En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I
 • Peter Arbo
 • Elisabeth Angell
 • Toril Ringholm
2005
Observations on spectrum and spectrum histograms in BpmDj
 • W. Van Belle
2005
Fisheries Trade and the WTO: US Policy Positions
 • Frank Alcock
2005
The Silent Language of Ethnicity
 • B. Kramvig
2005
Improving semantic routing efficiency
 • N. Borch
2005

Sider