Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2077 publikasjoner
Side 38 av 52
Eiendom - Tidsbruk, egenvurdering og brukervurderinger
 • P. Pedersen
2006
Selvopplevd diskriminering blant samer i Norge
 • Eva Josefsen
2006
Rapid adjustments of sperm characteristics in relation to social status
 • Geir Rudolfsen
 • Lars Figenschou
 • Ivar Folstad
 • Helge Tveiten
 • Marie Figenschou
2006
Improved monitoring of vegetation dynamics at very high latitudes: A new method using MODIS NDVI
 • Pieter Beck
 • Clement Atzberger
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • Andrew Skidmore
2006
Vinterturisme i Troms
 • Trude Borch
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
 • Arne Rydningen
2006
Er teledermatologi i hjemmetjenesten en lønnsom geskjeft? En lønnsomhetsanalyse av teledermatologi i pleie- og omsorgstjenesten
 • M. Moilanen
2006
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling
 • M. Aanesen
 • F. Olsen
 • M. Moilanen
 • H. Jacobsen
2006
Hyttebygging i reindriftsområder
 • Ivar Lie
 • Ingunn Vistnes
 • Christian Nellemann
2006
Vegetation Mapping of northern Fennoscandia, including the Kola Peninsula, using Landsat TM/ETM+ Data
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • A. Elvebakk
2006
BETWEEN CONSERVATION AND UTILISATION PRESSURE. INDIGENOUS PERSPECTIVES ON THE GRAND SCHEME OF NATURE CONSERVATION AREAS IN NORWAY.
 • Jan Åge Riseth
 • Tor Arnesen
 • Terje Skjeggedal
2006
Contests in virtual spaces: Power and resistance in electronic booking
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2006
Norut-fokus på Nordområdene - Mer enn olje og gass
 • May-Britt Ellingsen (red.)
2006
En kartlegging av behov for et "Nordområdefond" for næringslivet
 • G. Alteren
2006
NDVI-characteristics of landscape types in the arctic/alpine-boreal transition area in northern Fennoscandia
 • S. R. Karlsen
 • B. Johansen
 • K. A. Høgda
2006
Protection and equity. Local and indigenous encounters with the grand scheme of area protection in Norway.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
 • Terje Skjeggedal
2006
Re/Orderings of Medical and Nursing Work: new technologies and the disruption of professional, organisational and spatial relations
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2006
Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Gro Alteren
 • Geir Bye
 • Mikko Moilanen
2006
Finnmarksbilder
 • B. Kramvig
2006
Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Karlstad
 • Lars Krogh
 • Christen Ness
 • Inge Berg Nilssen
2006
Rethinking postcolonial "west" against the "rest": Understanding "others within"
 • Trine Kvidal
2006
Language Learning Through Digital Role-Playing Games: Report from an Ongoing Project
 • E. Brox
 • G. Evertsen
 • A. Heggelund
2006
Language Learning Through Digital Role-Playing Games: Report from an Ongoing Project
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
 • Gunn Judit Evertsen
 • Marianna Andreassen
2006
Re/orderings of medical and nursing work; new technologies and the disruption of professional, organizational and spatial relations
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2006
A New System and Service for Climate Monitoring in the Cryosphere
 • Rune Solberg
 • Steinar Eastwood
 • Robert Schjøtt Fausto
 • Asgeir Finnseth
 • Helmuth Haak
 • Ole William Hansen
 • Nick Hughes
 • Martin Maguire
 • Ernst Maier-Reimer
 • Eirik Malnes
 • Jørn Vegard Røsnes
 • Stein Tronstad
 • Peter Wadhams
2006
Trust and cooperation between Russia and Norway in higher education, Research and business
 • May-Britt Ellingsen (ed)
2006
Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens ”venteværelse” og effekter av en eventuell ”behandling” i år 2020
 • Siri M. Esperø
 • Hilde Jordan Pettersen
2006
Kreativ planlegging for en kreativ region?
 • Peter Arbo
 • Toril Ringholm
2006
Local speaking back in globalization
 • Trine Kvidal
2006
SAR remote sensing of snow parameters in norwegian areas - current status and future perspective
 • R. Storvold
 • E. Malnes
 • Y. Larsen
 • K. A. Høgda
 • S. E. Hamran
 • K. Müller
 • K. A. Langley
2006
Women entrepreneurs - Access to Trust and Finance through Network Credit
 • May-Britt Ellingsen
 • Ann Therese Lotherington
2006
"I'm on the outskirts of this article": Magazine Reading and consumer identification
 • Trine Kvidal
2006
Estimated growth cessation of timothy swards as a basis for regulation of surface application of cattle slurry in autumn
 • S. R. Karlsen
 • H. Bonesmo
 • A. K. Bakken
 • K. A. Høgda
2006
To Russia with love?
 • Margrethe Aanesen
2006
Traveling betweeen cultures: Enriching communication scholarship through interdisciplinary collaboration
 • Trine Kvidal
2006
Satellite-based Estimates of Sea Ice Volume Flux through Fram Strait
 • G. Spreen
 • S. Kern
 • D. Stammer
 • R. Forsberg
 • J. Haarpaintner
2006
"Her é vi! Kor é du?" - Analyse av en endringsprosess i Bladet Nordlys
 • Ann Therese Lotherington
2006
Anywhere, anytime? The Northern Challenge to ICT developers
 • M. Uden
 • A, Doria
 • A. W. Theodorsen
 • S. Sjursen
2006
Proteomics of p53 in diagnostics and therapy of acute myeloid leukemia
 • Nina Ånensen
 • Ingvild Haaland
 • Clive D Santos
 • Werner Van Belle
 • Bjørn Tore Gjertsen
2006
Arctic-Wide Operational Sea Ice Drift from Enhanced Resolution QuikScat/SeaWinds Scatterometry and its Validation
 • J. Haarpaintner
2006
Growing season in nordic mountain birch in the northernmost Europe as indicated by long-term fields studies and analyses of satellite images
 • E. Shutova
 • F. E. Wielgolaski
 • S. R. Karlsen
 • O. Makarova
 • E. Haraldsson
 • P. E. Aspholm
 • N. Berlina
 • T. Filimonova
 • L. Flø
 • K. A,. Høgda
2006

Sider