Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1642 publikasjoner
Side 38 av 42
Sysselsetting og kompetansebehov. Omstilling og endrede kompetansekrav i yrkeslivet og mulige konsekvenser for høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge
Ellingsen, M. B.

Mikkelsen, E. I.
2001
The ERS Image Mode Level 2 Algorithm - Software User Manual and Installation Guide
Johnsen, H.
2001
Tjeneste for oppdatering av elektroniske sjøkart TOES
Høgda, K. A.

Tellefsen, I.

Guneriussen, T.

Johnsen, H.

Skyseth, T.
2001
Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark.
Mikkelsen, E. I.

Rydningen, A. (red.)
2001
InSAR for Estimation of Changes in Snow Water Equivalent of Dry Snow
Guneriussen, T.Lauknes, I.
2001
BIT arkitektur
Grøttum, K. J.
2001
Læringsarena midt i norden
Brox, E.

Strand, I.

Utstøl, L.
2001
Er Tromsø en næringsvennlig kommune?
Pedersen, P.
2001
Using Remote Sensing to detect Caterpillar outbreaks in Mountain Birch Forests – A New Approach.
Tømmervik, H.


2001
Bruk av Radarsat til kartlegging av flomareal – en studie av Vansjø under flommen høsten 2000
Malnes, E.

Guneriussen, T.

Høgda, K. A.
2001
Senja - en attraktiv destinasjon? Om kompleksitet som utfordring i utvikling av attraktive destinasjoner
Borch, T.
2001
Snow cover mapping capabilities using RADARSAT standard mode
Guneriussen, T.


Lauknes, I.
2001
Sluttfor FUNN-prosjektet Sm@art.POI. NORUT IT724/2-01 versjon 1.0 (4 s)
Grøttum, K. J.

Rønning, T.
2001
Langtidseffekter av person- og bedriftsrettede tiltakt i Finnmark og Nord-Troms
Pedersen, P.
2001
Equilibrium and firnline detection on Austre Okstindbreen Norway, with airborne multipolrisation SAR.
Konig, M.

Winter, J. G.

Knudsen, N. T.

Guneriussen, T.
2001
HØIDIS. Skoleprosjekt med høyhastighet
Brox, E.

Tøllefsen, T.

Johansen, M. E.

Tennvassås, O. J.
2001
Mangfold gir styrke
Ellingsen, M. B.
2001
Snow Cover Observed with fully Polarimetric Airborne SAR and ERS SAR instruments – implications for ENVISAT ASAR
Guneriussen, T.

2001
Forskning på digitale bibliotek i Norge
Vognild, L. K.

Brygfjeld, S. A.

Husby, O.

Sølvberg, I. T.
2001
Climatic change impact on growing season in Fennoscandia studied by a time series of NOAA AVHRR NDVI data.

Solheim, I.
2001
Future needs in concrete repair technology
Horrigmoe, Geir
2000
Analyse av klorid- og sementinnhold i betong
Pedersen, Vebjørn

Antonsen, Roy
2000
Turisme og smak
Abelsen, Birgit

Heimtun, Bente
2000
Kunnskapsbasert tjenesteyting i Troms
Andersen, Magnar

Alteren, Gro

Watten, John

Arbo, Peter

Rydningen, Arne
2000
Til Nord-Norge med charterfly og rutefly. En analyse av produktpakker på det tyske og spanske markedet
Heimtun, Bente

Abelsen, Birgit
2000
Vedlegg til markedsundersøkelse romjordteknologi
Alteren, Gro

Solheim, Inger

Johnsen, Harald

Buanes, Arild, NORUT Samfunn
2000
Ny teknologi i reiselivets tjeneste - Forprosjektrapport
Mæland, Ole Jørgen

Brox, Ellen

finnset, Wiggo

Grøttum, Karl Johan

Hartviksen, Gjermund
1999
Scenarier for fremtidsskolen. Innspill til prosjektet itit
Brox, Ellen

Hallsteinsen, Jan

Hartviksen, Gjermund

Haugen, Svein Egil

Larsen, Tore

Schjefstad, Trond
1999
Kritisk kunnskapspraksis. En introduksjon
Markussen, Turid

Lotherington, Ann Therese
1999
Ungdom med lite utdanning: marginalisering?
Heggen, Kåre

Jørgensen, Gunnar

Jørgensen, Gunnar

Paulgaard, Gry
1999
Measurements of air change and energy loss with large open outer doors
Nielsen, Anker

Olsen, Ernst
1998
Finite element analysis of breaking ice forces on conical structures
Horrigmoe, Geir
1998
Measurements of air change and energy loss with large open outer doors
Nielsen, Anker

Olsen, Ernst
1998
Structural analysis of repaired concrete structures (in Norwegian)
Tørlen, Arild

Horrigmoe, Geir
1998
Med charterfly til Nord-Norge
Gaski, Margrete

Abelsen, Birgit

Heimtun, Bente
1998
Nordkapp - image i endring
Prebensen, Nina

Midtgaard, Mette Ravn

Prebensen, Nina

Midtgaard, Mette Ravn
1997
Malmvogn 2000 : prekvalifisering for utvikling, produksjon og uttesting av prototype
Horrigmoe, Geir

Utne, Jan Helge

Hansen, Svein Ove

Ljunggren, Per Åge
1996
Resultater + Erfaringer = Nye spørsmål. Utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken
Ringholm, Toril M

Johnsen, Elin
1995
Tospråklig skole i spredtbygde strøk - kostander ved en samisk/norsk skole
Angell, Elisabeth
1995
Investigation of Syntaxes for Existing Interchange Formats to be used in Healthcare
From, Sigurd


From, Sigurd
1993

Sider