Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2071 publikasjoner
Side 38 av 52
Using ENVISAT ASAR wideswath data to retrieve snow covered area in mountainous regions
 • R. Storvold
 • E. Malnes
 • I. Lauknes
2006
Climate change and the petroleum industry. Analyzing an environmental value chain for CO2
 • Heidi Rapp Nilsen
2006
Iverksetting av planprodukt og planprosess. Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag, delrapport II.
 • Elisabeth Angell
 • Toril Ringholm
2006
Correlation analysis of two-dimensional gel electrophoretic protein patterns and biological variables
 • Werner Van Belle
 • Nina Ånensen
 • Ingvild Haaland
 • Øystein Bruserud
 • Kjell-Arild Høgda
 • Bjørn Tore Gjertsen
2006
Elektronisk Booking sett fra et samfunnsvitenskaplig perspektiv
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2006
Veiprosjekt Vestbygd-Lofast, Lødingen kommune. Fagrapport Reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2006
Styringsdialog i regionalpolitisk samordning
 • Toril (red) Ringholm
2006
Styringsdialog i regionalpolitisk samordning
 • Toril Ringholm
 • Elisabeth Angell
 • Arild Gjertsen
2006
Multi-polarisation measurements of snow signatures with air- and satelliteborne SAR
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • I. Lauknes
 • S. Pettinato
2006
Adaptive contrast enhancement of two-dimensional electrophoretic protein gel images facilitates visualization, orientation and alignment
 • Werner Van Belle
 • Gry Sjøholt
 • Nina Ånensen
 • Kjell-Arild Høgda
 • Bjørn Tore Gjertsen
2006
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten
 • Ann Therese Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2006
Healthcare@Home - training, following-up and treatment of chronically ill at home.
 • T. Burkow
 • G. Østengen
 • L. K. Vognild
 • T. Krogstad
 • N. Borch
 • A. Bratvold
 • M. J. Risberg
 • T. Hagen
2006
Head to Head: A re-evaluation of caribou distribution near an oilfield road on Alaska’s North Slope
 • Kyle Joly
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
2006
Virkningsanalyse som grunnlag for konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Panoramaveien” Veiprosjekt Vestbygd-Lofast, Lødingen kommune. Fagrapport Reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2006
Growing seasons of Nordic mountain birch in northernmost Europe as indicated by long-term field studies and analyses of satellite images
 • E. Shutova
 • Frans Emil Wielgolaski
 • S.R. Karlsen
 • O. Makarova
 • N* Berlina
 • T* Filimonova
 • E* Haraldsson
 • Paul Erik Aspholm
 • L. Flø
 • K.A. Høgda
2006
Farvel Taliban! - Analyse av en endringsprosess i bladet Nordlys
 • Ann Therese Lotherington
2006
Iverksetting av planprodukt og planprosess
 • Elisabeth Angell
 • Toril Ringholm
2006
Moral discourse in fisheries co-management: A case study of the Senja fishery, northern Norway
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2006
Tillit på Toppnivå - Tredje seminar i programmet "Tillit og samarbeid i nordområdet"
 • May Britt (red) Ellingsen
2006
Brukerservice ved innkreving og formidling i barnebidragssaker
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
Satellite-based mapping of the growing season and bioclimatic zones in Fennoscandia
 • SR Karlsen
 • Arve Elvebakk
 • KA Hogda
 • B Johansen
2006
Right discourses in Norway: Mixing oil and water?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2006
The Inclusion of Wave Breaking Effects in the Generalized Curvature Ocean Surface Scattering Model – validation using ASAR AP Mode data
 • G. Guitton
 • H. Johnsen
2006
Brukerundersøkelse TI - kortversjon
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
In-situ measured spectral directional emissivity of snow and ice in the 8-14 µm atmospheric window
 • M. Hori
 • T. Aoki
 • T. Tanikawa
 • H. Motoyoshi
 • A. Hachikubo
 • K. Sugiura
 • T. J. Yasunari
 • H. Eide
 • R. Storvold
 • Y. Nakajima
 • F. Takahashi
2006
Tidlige Høykomskkoler - hva skjedde med dem i ettertid?
 • Ellen Brox
 • Margrethe Aanesen
2006
DET HER VA JO FINT - DET TAR VI! ”LANDSPLANEN FOR NASJONALPARKER OG STØRRE VERNEOMRÅDER (ST.PRP. 62. 1991-92) I INSTITUSJONELT PERSPEKTIV.
 • Jan Åge Riseth
 • Tor Arnesen
2006
Eiendom - Tidsbruk, egenvurdering og brukervurderinger
 • P. Pedersen
2006
Selvopplevd diskriminering blant samer i Norge
 • Eva Josefsen
2006
Rapid adjustments of sperm characteristics in relation to social status
 • Geir Rudolfsen
 • Lars Figenschou
 • Ivar Folstad
 • Helge Tveiten
 • Marie Figenschou
2006
Improved monitoring of vegetation dynamics at very high latitudes: A new method using MODIS NDVI
 • Pieter Beck
 • Clement Atzberger
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • Andrew Skidmore
2006
Vinterturisme i Troms
 • Trude Borch
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
 • Arne Rydningen
2006
Er teledermatologi i hjemmetjenesten en lønnsom geskjeft? En lønnsomhetsanalyse av teledermatologi i pleie- og omsorgstjenesten
 • M. Moilanen
2006
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling
 • M. Aanesen
 • F. Olsen
 • M. Moilanen
 • H. Jacobsen
2006
Hyttebygging i reindriftsområder
 • Ivar Lie
 • Ingunn Vistnes
 • Christian Nellemann
2006
Vegetation Mapping of northern Fennoscandia, including the Kola Peninsula, using Landsat TM/ETM+ Data
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • A. Elvebakk
2006
Contests in virtual spaces: Power and resistance in electronic booking
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2006
Norut-fokus på Nordområdene - Mer enn olje og gass
 • May-Britt Ellingsen (red.)
2006
En kartlegging av behov for et "Nordområdefond" for næringslivet
 • G. Alteren
2006
NDVI-characteristics of landscape types in the arctic/alpine-boreal transition area in northern Fennoscandia
 • S. R. Karlsen
 • B. Johansen
 • K. A. Høgda
2006

Sider