Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1515 publikasjoner
Side 5 av 38
Can a game-style web app prevent sexually transmitted diseases?
Gabarron, Elia

Schopf, Thomas Roger Griesbeck

Fernandez Luque, Luis

Serrano, Artur
2014
New Frontiers for Remotely Piloted Aircraft Systems 2014
Slitasje på vegetasjon ved landstigningsplasser og kulturminner. Fjernmåling og intensiv overvåking
Tømmervik, Hans
Thuestad, Alma Elizabeth

Barlindhaug, Stine

Hansen, John Richard

Aas, Harld Faste

Bjerke, Jarle W.
2014
Comparison of field- and synthetic aperture radar retrieval of snow water equivalent at Kapp Linne, Svalbard


Farnsworth, Wesley R.
2014
Hete markeder - kalde regioner. Operasjonelle utfordringer for næringsaktivitet i nordområdene.

2014
Sámi almmusvuohta: Jagi 2009 sámediggeválgga gokčan mediai
Skogerbø, Eli
2014
Surge dynamics in the Nathorstbreen glacier system, Svalbard
Sund, Monica


Eiken, Trond
2014
Attitude and Atmospheric Corrections of UAS Based Hyper Spectral Remote Sensing Reflectance Measurements

Burkhart, John

Pedersen, Christina Alsvik

Gerland, Sebastian
2014
The effects of climate change-induced plant stress on primary productivity in the Nordic Arctic Region
Bjerke, Jarle W.

Tømmervik, HansJepsen, Jane Uhd
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)
2014
Ekstensiv overvåkning av slitasje på ilandstigningsplasser og kulturminnelokaliteter
Tømmervik, Hans

Thuestad, Alma Elizabeth

Barlindhaug, Stine2014
SeFaS - Monitoring avalanches in Norway using SAR and UAV borne sensors


Frauenfelder, Regula

Jónsson, Árni
2014
Sensitivity of Mach-Zehnder interferometer for dissolved gas monitoring
Lindecrantz, Susan

Dullo, Firehun Tsige

Ahluwalia, Balpreet Singh

Hellesø, Olav Gaute

Lindecrantz, Susan

Dullo, Firehun Tsige

Ahluwalia, Balpreet Singh

Hellesø, Olav Gaute
2014
The Development of an Experimental Program through Design of Experiments and FEM Analysis: A Preliminary Study
2014
Boligmarkedsanalyse - Solund kommune (2014:6) 2014
Field and InSAR high-resolution recording of solifluction dynamics in the Svalbard permafrost landscape
Christiansen, Hanne H2014
A state of the art review on walls with openings strengthened by use of fiber reinforced polymers

Popescu, Cosmin

Sas, Gabriel

Täljsten, Björn

Blanksvärd, Thomas
2014
En artsrik flora 2014
Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014)
2014
Dialogkonferanser som virkemiddel for samhandling ‐ Erfaringer fra VRI Finnmark (2014:2)

2014
Periglacial landscape scale InSAR analysis of individual landform deformation patterns in Svalbard and Northern Norway
Christiansen, Hanne H
Blikra, Lars Harald
2014
Sustainable mining and indigenous stakeholders - conflicts or consent? 2014
Ice Keel Load Distribution on Cylindrical Structures
Frederking, R.


Sudom, D
2014
Næringsutvikling i samiske samfunn - En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord (2014:4)
Gaski, Margrete


2014
Grensemangfold i arbeid og endring 2014
Vindkraftutbygging og reindrift i Finnmark - kontroverser rundt arealbruk (2014:1001) 2014
New field instrumentation for real-time monitoring of solifluction in Northern Norway
Christiansen, Hanne H

Smith, Fraser


2014
NUSSIR and ARCTIC GOLD- What can we learn from planning of mining projects in Sami Areas? 2014
Arbeidsmarkedet langs kysten 2014
Comunicación audiovisual
Gabarron, Elia


Gabarron, Elia
2014
SNOW PILOT- Final report (9/2014)
2014
Snow cornices and cornice fall avalanches: A short review of current and past research
Vogel, Stephan Christian Ernst Walter
2014
The Sentinel-1 Constellation – A new era of operational InSAR
Wright, Tim

Hooper, Andrew

Marinkovic, Petar

González, Pablo

Walters, Richard

Elliott, John

Ebmeier, Susanna

2014
Client Importance versus guide performance in adventure nature based tourism
Røkenes, Arild

2014
Controlling and Coordinating Computers in a Room with In-Room Gestures
Tartari, Giacomo


Bjørndalen, John Markus

Ha, Hoai Phuong

Anshus, Otto

Tartari, Giacomo

Ha, Hoai Phuong
2014
Finnmarksvidda - kartlegging og overvåking av reinbeiter. Status 2013 (7/2014)
Tømmervik, Hans

Bjerke, Jarle W.

2014
Numerical optimization of strengthening disturbed regions of dapped-end beams using NSM and EBR CFRP
Dǎescu, Cosmin


Nagy-György, Tamás
2014
Distributed Synchronization of HTML5 Media (15/2014)
2014
Raskere og riktigere nødhjelp (10/2014)
2014
Beams on nonlinear elastic foundation
2014

Sider