Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1996 publikasjoner
Side 42 av 50
The Frozen Fillet: The Fish that Changed North Norway?
 • B. P. Finstad
2004
Lokal drivstoffavgift i Tromsø 1990-2003. En evaluering.
 • A. Rydningen
 • U. D. Bæck
 • F. Olsen
2003
Technical Support for Global Validation and Long-term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Verden i Finnmark - eller Finnmark i verden?
 • Britt Kramvig
2003
Naturressurser og økonomisk vekst i en periferiregion.
 • A. Rydningen
2003
Molecular descriptor database.
 • S Ahmed
 • P. Currie
 • K.J. Grøttum
 • K.A. Høgda
 • I Solheim
 • R. Helland
 • C. Fenton
 • N.P. Willassen
2003
Concurrency Control in Distributed Geographical Database Systems
 • G. Hanssen
2003
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies
 • Jan Åge Riseth
2003
Bredbåndsanvendelse i Lyngen
 • E. Brox
2003
Våren kommer tidligere. Varmere vær de siste 20 årene gir lengre sommre
 • S. R. Karlsen
2003
EnviSnow Software Reguirement and Design Document
 • R. Sylvarnes
 • E. Malnes
 • A. Finnseth
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
2003
Verneprosesser i Finnmark - betydning for fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Varmere Klima og tidligere vår
 • S. R. Karlsen
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.
 • Ellen Brox
 • Arild Buanes
 • Bernt Holst
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Asgeir Finnseth
 • Knut Skog
 • Frank Otto Olsen
2003
Development of Generic Earth Observation Based Snow Parameter Retrieval Algorithms EnviSnow
 • T. Guneriussen
2003
Kartlegging av dagligvarebeholdningen i hushold i Nord-Norge - med henblikk på en krisesituasjon
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Noen interessante plantefunn på Varangerhalvøya (Finnmark)
 • S. R. Karlsen
2003
The Coastal Sami: a 'Pariah Caste' of the Norwegian Fisheries? A Reflection on Ethnicity and Power in Norwegian Resource Management
 • Einar Eythorsson
2003
Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from Envisat ASAR and RA-2 Instruments. 1 st Annual report
 • H. Johansen
2003
Arealsaker i reinbeiteland
 • Ivar Lie
2003
Plant phenology in Norway related to climate change and latitude
 • F.E. Wielgolaski
 • S.R. Karlsen
 • K. A. Høgda
2003
Stakeholders, Courts, and Communities: Individual Transferable Quotas in Icelandic Fisheries, 1991-2001
 • Einar Eythorsson
2003
InSAR Svartisen DEM documentation
 • K. A. Høgda
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2003
Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge
 • Birgit Abelsen
 • Otto Hauglin
 • Isak Mathis Henriksen
 • Eva Josefsen
2003
Reindeer management in Fennoscandia as a Tool for Biodiversity in a European Policy Context. Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe (LACOPE).
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
 • Birgitte Ulvevadet
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport
 • E. Brox
 • A. Buanes
 • B. Holst
 • S. Søreng
 • A. Finnseth
 • K. Skog
 • F. Olsen
2003
Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2003
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark.
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Vigdis Nygaard
2003
Progressive impact of piecemeal infrastructure development on wild reindeer
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2003
Analysis of different processes having an effect on co-operative livestock systems in northern Fennoscandia
 • Birgitte Ulvevadet
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
2003
Statlege overføringar
 • Sveinung Eikeland
2003
Sør-samisk reindrift. Næring og kultur i Trøndelag
 • Jan Åge Riseth
2003
Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv
 • Maar Stangeland
 • Inge Berg Nilssen
2003
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies.
 • Jan Åge Riseth
2003
Noen erfaringer fra arbeidet med Rallarveien Rombaksbotn-Bjørnfjell, Narvik Kommune.
 • Jan Åge Riseth
2003
FloodMan Minutes of Kick off Meeting
 • S Paloscia
 • M Hallilainen
 • C. Magagna
 • P. Brusotti
 • P Krahe
 • D Duizendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T. Silander
 • L Steinbakk
 • M Indregard
 • E. Malnes
 • M.L. Wasmuth
 • A. Finnseth
 • S. Solbø
 • T. Tøllefsen
 • T. Eltoft
 • I. Solheim
2003
Veiledningshefte: Registrering av fenologi i Norge
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • H. Tømmervik
 • F. E. Wielgolaski
 • K. A. Høgda
 • O. V. Kvam
2003
Blåskjelldyrking
 • Tor Larsen
2003
Validation of the ASAR Wave Mode Level 2 Product using Wam and Buoy Spectra
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
 • B. Chapron
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies: Five Years of Successful Research Education in the North.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003

Sider