Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2071 publikasjoner
Side 42 av 52
Dual-frequency dual-wavenumber formulations of harmonizable random fields
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
2004
Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester
 • Birgit Abelsen
 • Frank Olsen
2004
EnviWave 2nd Annual Report
 • H. Johnsen
2004
Ecolabelling in fisheries: An effective conservation tool?
 • Alf Håkon Hoel
2004
Homomorphic Wavelet-Based Statical Despeckling of SAR Images
 • S. Solbø
 • T. Eltoft
2004
SAR Firn Line Detection and Glacial Climate Response; Svartisen Glacier, Northern Norway
 • R. Storvold
 • K. A. Høgda
 • E. Malnes
2004
Effects of infrastructure on migration and range use of wild reindeer
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2004
Dual-frequency dual-wavenumber cross-coherence of nonstationary and inhomogeneous harmonizable random fields
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
2004
Skole og utdanning på dagsordenen?
 • Unn Doris Bæck
 • Toril Ringholm
2004
Forberedelse og orienteringsfase. Første følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling
 • May-Britt Ellingsen
2004
Om å posisjonere seg for løsninger - andre følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner,fylke og stat- et instrument i regional utvikling"
 • Ellingsen May-Britt
2004
SAR and optical Algorithms for Discrimination of Water Bodies.
 • P. Ahtonen
 • M. Euro
 • M. Hallikainen
 • S. Solbø
 • B. Johansen
 • I. Solheim
2004
Mapping of flooding in the Alessandria area with ERS
 • S. Solbø
 • S. Pettinato
 • S. Paloscia
 • E. Santi
 • P. Brusotti
 • I. Solheim
2004
Towards operational flood mapping with satellite SAR 6.-10.09
 • S. Solbø
 • I. Solheim
2004
Can Traditional Knowledge Play a Significant Role in Nature Management? Reflections on Institutional Challenges for the Sámi in Norway
 • Jan Åge Riseth
2004
Complex time-frequency and dual-frequency spectra of harmonizable processes
 • Alfred Hanssen
 • Yngvar Larsen
 • Louis Scharf
2004
New Economic Geography - an introductory survey
 • Eirik Inge Mikkelsen
2004
Forhandlinger, avtaler og forebygging av avtalebrudd. Bruk av forhandlinger og avtaler - hvordan forebygge og håndtere avtalebrudd
 • Rolf H. Jensen
2004
Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer
 • Toril Ringholm
2004
FloodMan Annual Progress Report, Year 1
 • I. Solheim
 • M.L. Wasmuth
2004
Preliminary Results on Soil moisture Mapping in Alessandria Area (Nothern Italy). Using ENVISAT A-SAR 20.-24.09.04
 • L. Pulvirenti
 • N. Pierdicca
 • S. Paloscia
 • F. Ticconi
 • C. Bignami
 • S. Pettinato
 • E. Santi
 • S. Solbø
2004
Preferanser og grunnlag for valg sosial reproduksjon og individualisering i det senmoderne
 • Unn Doris Karlsen Bæck
2004
Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger
 • Arne Rydningen
2004
Satellite based services for the wind industry
 • B.R. Furevik
 • M. Stette
 • T. Ranchin
 • C. Hasager
 • L.C. Christensen
 • E. Peirano
 • H. Wensink
 • F. Van Hulle
 • P.B. Sørensen
 • H. Johnsen
 • B. Hurley
 • O.M. Johannessen
2004
Constant Modulus and Reduced PAPR Block Differential Encoding for Frequency-Selective Channels
 • Y. Larsen
 • G. Leus
 • G. B. Giannakis
2004
Snow Covered Area Retrieval Using ENVISAT ASAR Wideswath in Mountainous Areas
 • R. Storvold
 • E. Malnes
2004
BreiFilm Antropologisk film på bredbånd
 • E Brox
 • P.C. Currie
 • A Heggelund
 • G. Skotnes
 • R.D. Issa
 • B.M. Nesheim
 • S.L. Sørensen
 • P. Mankova
2004
Vegetation Changes in the Nordic Mountain Birch Forest: the Influence of Grazing and Climate Change
 • H. Tømmervik
 • B. Johansen
 • I. Tombre
 • D. Thannheiser
 • K. A. Høgda
 • E. Gaare
 • F. E. Wielgolaski
2004
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Et samarbeids-prosjekt mellom Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Umeå Universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM).
 • Jan Åge Riseth
2004
Satellite based near real-time multi-temporal and multi-sensor retrieval of snow parameters in mountainus areas
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
2004
Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2004
Torskeavl: Rapport til Innovasjon Norge for bioinformatikk i avlsprogrammet for atlantisk torsk
 • K.J. Grøttum
2004
Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken. En analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 • Elisabeth Angell
2004
Release of TNF-alpha from in vitro-stimulated monocytes is negatively associated with serum levels of apolipoprotein B in patients with type 2 diabetes
 • Svetlana Zykova
 • Johan Svartberg
 • Rolf Seljelid
 • Hege Iversen
 • A Lund
 • Dmitri Svistounov
 • Trond Geir Jenssen
2004
Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.
 • Paul Pedersen
 • Asle Høgmo
2004
SATHav flerbruksmodell
 • G. Evertsen
 • A. Finnseth
 • L. Eikvil
 • J. Baragry
 • O.W. Hansen
2004
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • S. A. Ahmed
 • H. Tømmervik
2004
Vindkraftstrategier for Finnmark
 • Eva Josefsen
 • Bernt Holst
 • Inge Berg Nilssen
2004
Is marine fishing tourism sustainable? Some lessons from Norway.
 • T. Borch
2004
Status og strategier for satsing på kaldt klima-teknologi i Nord
 • Geir Horrigmoe
2004

Sider