Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2048 publikasjoner
Side 51 av 52
Er samarbeid alltid bra for innovasjon?
 • Magnus Gulbrandsen
 • Geir Bye
 • Håkon Finne
 • Rune Njøs
Trim for eldre!
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
Vekst og utvikling i nord
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Ringholm
A local-effective relation in planar linear elasticity
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Klas Pettersson
ANALYS AV DEN SAMISKA RENSKÖTSELNS EKONOMISKA TILLPASSNING. RENEN, INTÄKTSKÄLLA ELLER KULTURFÄSTE? Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management. Reindeer; source of income or cultural linkage?
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
Mislykket reintallsreduksjon [Lederartikkel som kommenterer rapport av Jan Åge Riseth]
 • Jan Åge Riseth
Sámi TEK as a Guide to Climate Change Science: Impacts of Snow, Ice and Reindeer Pasture.[Samisk tradisjonskunnskap som veiviser for forskning på klimaendringer: Virkninger for snø, is og reinbeiter.]
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonasson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
Reindrifta ved et klimatisk veiskille?
 • Bernt Holst
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
Sápmi, en region i nord - utfordringer knyttet til myndighetsoverføring til Sametinget
 • Einar Eythórsson
 • Margrete Gaski
Mathematical analysis and homogenization of the torsion problem
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
Challenges and Opportunities of Using Recommender Systems for Personalized Health Education
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • Lars Kristian Vognild
Evaluation of satellite images of snow cover areas for improving spring flood in the HBV model
 • Karen Lundholm
 • Barbro Johansson
 • Eirik Malnes
 • Rune Solberg
Simultaneous Envisat ASAR and MERIS monitoring of lake ice on Lake Ladoga
 • Eirik Malnes
 • Heidi Hindberg
 • Øystein Rudjord
 • Rune Solberg
Arctic Council, Arctic Monitoring and Assessment Program UAS Expert Group
 • Rune Storvold
 • Brenda Mulac
Ti år med "fjellteksten"
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Thor Flognfeldt
 • Toril Ringholm
Tiltakssonen og barnetrygd
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
Comparative typology in six european low-intensity systems of grassland management
 • Rafael Caballero
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Ewa Tyran
 • Edyta Molik
 • Andrea Boltshauser
 • Pius Hofstetter
 • ukjent-for-m044191 Brito
 • Anne Gueydon
 • Norbert Roeder
 • Helmut Hoffmann
 • Manuel Belo Moreira
 • Inoce?ncio Seita Coelho
 • A´ ngel Gil
Norsk reindrift mer lønnsom enn samisk [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Stein Torger Svala
 • Jan Åge Riseth
Push and pull among Finnish reindeer herders. Research Notes [About Dana & Riseths article on Reindeer herders in Finland ]
 • Janet Holmen
 • Jan Åge Riseth
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Et samarbeids-prosjekt mellom Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Umeå Universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM).
 • Jan Åge Riseth
Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen
 • Eva Josefsen
Integer crossed ladders; parametric representations and minimal integer values
 • Ralph Høibakk
 • Tron Jorstad
 • Dag Lukkassen
 • Lars Petter Lystad
Intermediate Crack Induced Debonding in Concrete Beams Strengthened with CFRP Plates - An Experimental Study
 • Piotr Rusinowski
 • Björn Täljsten
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ignacio Basagoit
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
Personalized Health Applications in the Web 2.0: the emergence of a new approach
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • Trine Krogstad
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
The development of new algorithms for remote sensing of snow conditions based on data from the catchment of Øvre Heimdalsvatn and the vicinity
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Jostein Amlien
 • Eirik Malnes
 • Dagrun Vikhamar
 • Nils Kristian Orthe
High Arctic maritime Svalbard - Introducing a new snow and avalanche climate
 • Markus Eckerstorfer
 • Wesley R. Farnsworth
Creating a Man for the Future: A Narrative Analysis of Male In-Migrants and Their Constructions of Masculinities in a Rural Context
 • Marit Aure
 • Mai Camilla Munkejord
Politikken for reintallsreduksjon: – Fullstendig mislykket [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Jan Åge Riseth
”Feiltolking av reindriftsforskning”.
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
Reindrift og områdevern (Reindeer husbandry and protected areas)
 • Arvid Holte
 • Jan Åge Riseth
Beitetilstand-resultat av økologi eller menneskelig handling?
 • Jan Åge Riseth
Norwegian Legislation and Administration - Saami Land Rights
 • Eva Josefsen
On the Sapondzhyan-Babuska Paradox
 • Gregory A. Chechkin
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
Development of a Gene Transfer System for Curing of Plasmids in the Marine Fish Pathogen Vibrio salmonicida
 • Svein Valla
 • Kirsten Frydenlund
 • Dag-Hugo Coucheron
 • Kåre Haugan
 • Berit Johansen
 • Trond Ø. Jørgensen
 • Gunvor Knudsen
 • Arne Reidar Strøm
Selv Kongen er redd!
 • Britt Kramvig
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
ESA DUE Globsnow – Global Snow Database for Climate Research
 • Kari Luojus
 • Jouni Pulliainen
 • Helmut Rott
 • Thomas Nagler
 • Rune Solberg
 • Andreas Wiesmann
 • Chris Derksen
 • Sari Metsämäki
 • Eirik Malnes
 • Bojan Bojkov
Internal pipeline inspection using virtual source synthetic aperture ultrasound imaging
 • Martin Hansen Skjelvareid
 • Yngve Birkelund
 • Yngvar Larsen
Fremtidig skogsutbredelse på Finnmarksvidda som en følge av klimaendring og dens konsekvenser for reindriften
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth

Sider